ULF är en nationell satsning med det övergripande målet att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Såddmedel
Bild från workshop med personal från Mittuniversitetet och Fåker, Ångsta och Kordelia i Östersund och Ånge kommuner. Gruppen har med hjälp av Såddmedel tillsammans skrivit en forskningsansökan både till Skolforskningsinstitutet och om ULF-medel.

Har du frågor om ULF, kontakta mig!

Sidan uppdaterades 2024-06-17