ULF - Utveckling, Lärande, Forskning

ULF - Utveckling, Lärande, Forskning

ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021.

Det övergripande målet med ULF är att utvecckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Utifrån försöksverksamhetens syfte och mål samt de specifika behov som identifierats för Mittuniversitetet och regionens kommuner, fokuseras framför allt följande två områden för Mittuniversitets verksamhet:

  • att utveckla samverkan kring praktiknära forskningsprojekt där fler, och framför allt mindre ommuner kan delta som aktiva parter (Forskningsprojekt).
  • att utveckla aktiviteter med syfte att stärka förskolans/skolans och lärarutbildningens möjlighet att basera sin verksamhet på vetenskapling grund och beprövad erfarenhet (Forskningscirklar).

På gång våren 2021


Två pågående praktiknära forskningsprojekt

Sju pågående forskningscirklar.

Nya forskningscirklar för läsåret 2021/22 planeras. 

Utlysning av SÅDD-medel för att initiera och planera nya praktiknära forskningsprojekt. 

RUN-riksdag 2021, föreläsning om samverkan kring praktiknära forskning - utmaningar och möjligheter för lärosäte respektive skolhuvudman. 

Nationell ULF Bazar, 6 maj. 

 

Kontakt

Anna Östlin-Brismark

Koordinator|Coordinator

010-142 81 95

Lena Ivarsson

notitle|notitle

010-142 80 44

Gertrud Alirani

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-142 85 97