Varmt välkommen till Lärarlyftet vid Mittuniversitetet! Informationen på denna sida riktar sig till dig som blivit antagen till en av våra kurser inom Lärarlyftet, med start våren 2021.

När du blivit antagen

När du blivit antagen är det viktigt att du läser ditt välkomstbrev och annan praktisk information på denna sida. Om du inte avser att läsa kursen vänligen lämna återbud så din plats blir tillgänglig för andra som gärna vill ha den. Lämna återbud

Välkomstbrev våren 2021

Här listas och länkas aktuella välkomstbrev med viktig information om hur du kommer igång med dina studier. Det är i lärplattformen Moodle du sedan hittar all information som berör kursen, se vidare i välkomstbrevet eller nedan.

Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp 
Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 hp 

Validering

Antagna till kurser inom ramen för Lärarlyftet har möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom validering av kunskaper och färdigheter som förvärvats både genom tidigare studier och i yrkesverksamhet. Med validering avses kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till.
Valideringsprocessen

Ansökan om validering inför Vt 21

Ansökan görs elektroniskt i det digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda som har öppet för valideringsansökningar mellan den 8 december 2020 och 24 januari 2021 för kurser med start VT21.

Problem att logga in i Valda?

I valideringssystemet Valda loggar du in med hjälp av ditt eduID, antagning.se eller lärosäteskonto. Ett tips är att välja alternativet antagning.se, om inloggningen krånglar.
Vid problem vänd dig i första hand till Åsa Nyberg, se kontaktinformation nedan. I annat fall gäller: valdasupport@uhr.se

Någon vecka innan kursen startar

Inloggning Studentwebben

På studentwebben kan du logga in och få åtkomst till bland annat lärplattformen Moodle. Det är även där du registrerar dig på den kurs du ska läsa. Några veckor innan din utbildning börjar kan du aktivera ditt studentkonto och skaffa ett inlogg dit. Följ instruktionerna på webbsidan. Klicka på länken nedan.
OBS! Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter.

Logga in på studentwebben

Registrering på kurs

En förutsättning för att du ska kunna läsa kursen du är antagen till är att du registrerar dig på kursen. Detta gör du via studentwebben. Du kan registrera dig på aktuell kurs tidigast två arbetsdagar innan kursstart.

Lärplattformen Moodle

Via lärplattformen hittar du all information gällande kursen exempelvis deadlines för inlämningsuppgifter, tider för seminarier, inspelade föreläsningar etc. Du kan också via lärplattformen kommunicera med andra deltagare och dina lärare. När du registrerat dig kommer du att kunna logga in på Moodle med din studentinloggning.

Information om fusk

Vid misstanke om att fusk har begåtts av kursdeltagare äger Mittuniversitetet rätt att utreda och bedöma misstanke om fusk på samma sätt som inom reguljär utbildning. I de fall Mittuniversitetet finner att fusk har begåtts äger Mittuniversitetet rätt att avbryta den aktuella examinationen och att avstå från att utfärda kursbevis.

Efter kursen

När du läst klart kursen och är godkänd på alla delmoment får du ett kursbevis som du kan använda när du ansöker om utökad behörighet hos Skolverket.

Frågor om kursbevis?
Kontakta Åsa Nyberg, se kontaktinformation nedan.

Kontakt

Åsa Nyberg

Administratör|Administrator

010-142 81 46