Varmt välkommen till Lärarlyftet vid Mittuniversitetet! Informationen på denna sida riktar sig till dig som blivit antagen till en av våra kurser inom Lärarlyftet, med start hösten 2020.

När du blivit antagen

När du blivit antagen är det viktigt att du läser ditt välkomstbrev och annan praktisk information på denna sida. Om du inte avser att läsa kursen vänligen lämna återbud så din plats blir tillgänglig för andra som gärna vill ha den. Lämna återbud

Välkomstbrev hösten 2020

Här listas och länkas aktuella välkomstbrev med viktig information om hur du kommer igång med dina studier. Länkarna blir tillgängliga i samband med att antagningsbeskeden skickas ut i slutet av vårterminen.

Validering

Antagna till kurser inom ramen för Lärarlyftet har möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom validering av kunskaper och färdigheter som förvärvats både genom tidigare studier och i yrkesverksamhet. Med validering avses kartläggning och bedömning av deltagarens kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs inom Lärarlyftet som deltagaren är antagen till.

Ansökan om validering inför Ht 20

Ansökan görs elektroniskt i det digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda som kommer att öppna för valideringsansökningar i slutet av vårterminen.

Problem att logga in i Valda?

I valideringssystemet Valda loggar du in med hjälp av ditt eduID, antagning.se eller lärosäteskonto. Ett tips är att välja alternativet antagning.se, om inloggningen krånglar.
Vid problem vänd dig i första hand till Åsa Nyberg, se kontaktinformation nedan. I annat fall gäller: valdasupport@uhr.se

Någon vecka innan kursen startar

Inloggning Studentwebben

Studentwebben är ett av dina viktigaste verktyg under dina studier och det är även där du registrerar dig på den kurs du ska läsa. Några veckor innan din utbildning börjar kan du skaffa ett inlogg dit. OBS! Du som läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter.

Registrering på kurs

En förutsättning för att du ska kunna läsa kursen du är antagen till är att du registrerar dig på kursen. Detta gör du via studentwebben. Du kan registrera dig på aktuell kurs tidigast två arbetsdagar innan kursstart.

Så skaffar du inlogg till Studentwebben (länken blir aktiverad senare under vårterminen)

Logga in på Studentwebben (för dig som redan har inloggningsuppgifter) (länken blir aktiverad senare under vårterminen)

Information om fusk

Vid misstanke om att fusk har begåtts av kursdeltagare äger Mittuniversitetet rätt att utreda och bedöma misstanke om fusk på samma sätt som inom reguljär utbildning. I de fall Mittuniversitetet finner att fusk har begåtts äger Mittuniversitetet rätt att avbryta den aktuella examinationen och att avstå från att utfärda kursbevis.

Efter kursen

När du läst klart kursen och är godkänd på alla delmoment får du ett kursbevis som du kan använda när du ansöker om utökad behörighet hos Skolverket.

Frågor om kursbevis?
Kontakta Åsa Nyberg, se kontaktinformation nedan.

Kontakt

Åsa Nyberg

Administratör|Administrator

010-142 81 46