Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk, 7,5 hp

Utveckla din förmåga att planera och genomföra formativ undervisning. Förbättra nyanlända och flerspråkiga elevers förutsättningar för lärande och goda kunskapsresultat.

Ekonomi

Sidan uppdaterades 2023-08-30