Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk, 7,5 hp

Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk, 7,5 hp

Mittuniversitetet ger denna kurs på uppdrag av Skolverket. Kursen startar i september. Anmälan är nu stängd.

Ekonomi

Kontakt

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

+46101428076