Vid frågor om konferensen är du välkommen att kontakta oss!

Catarina Karlsson, 010- 142 88 75

Margareta Sandin, 010-142 80 76

Epost: run@miun.se