Den 19 maj 2021 är det dags för seminarium för speciallärare och specialpedagoger

Skolarbete, läxa, matematik, skola

Seminariernas syfte är att ge speciallärare och specialpedagoger möjlighet att ta del av aktuell forskning, utbyta erfarenheter och samverka med speciallärare och specialpedagoger från andra enheter och bygga upp kontakter som ger effekt mellan träffarna. 

Målgrupp för seminarierna är speciallärare och specialpedagoger från förskoleklass till vuxenutbildningen inom RUNs upptagningsområde. Seminarierna genomförs två gånger per år och deltagandet är kostnadsfritt. 

Den 19 maj 2021 så planerar vi för nytt seminarium. Seminariet kommer att genomföras digitalt via Zoom. 

Arbetsgruppen för de specialpedagogiska seminarierna består av Chistina Widmark Saari som arbetar på Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV) på Mittuniversitetet, Mats Vikström och Maria Grundel som båda arbetar på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) samt Catarina Karlsson, Regionalt utvecklingsnätverk (RUN).

Kontakt

Catarina Karlsson

Handläggare|Administrative Officer

010-142 88 75