I höst kommer seminariet för specialpedagoger att genomföras den 10 november.

Skolarbete, läxa, matematik, skola

Seminariernas syfte är att ge speciallärare och specialpedagoger möjlighet att ta del av aktuell forskning, utbyta erfarenheter och samverka med speciallärare och specialpedagoger från andra enheter och bygga upp kontakter som ger effekt mellan träffarna. 

Målgrupp för seminarierna är speciallärare och specialpedagoger från förskoleklass till vuxenutbildningen inom RUNs upptagningsområde. Seminarierna genomförs två gånger per år och deltagandet är kostnadsfritt. 

Arbetsgruppen för de specialpedagogiska seminarierna består av Christina Widmark Saari som arbetar på Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV) på Mittuniversitetet, Mats Vikström och Maria Grundel som båda arbetar på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) samt Catarina Karlsson, Regionalt utvecklingsnätverk (RUN).

 

 

Kontakt

Catarina Karlsson

Handläggare|Administrative Officer

010-1428875

Christina Widmark-Saari

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-1428031