Mittuniversitetet erbjuder två kurser i programmering på uppdrag från Skolverket. Det är kursen Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp och fortsättningskursen Programmering i textbaserad miljö 2,5 hp.