Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp

Nu kan du anmäla dig till vårens distanskurs med kursstart i slutet av februari.

lärare pedagog klassrum grundskola teknik robot

Mittuniversitetet erbjuder kursen Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp på uppdrag från Skolverket.

Syfte

Att ge lärare kunskaper i datalogiskt tänkande i allmänhet och i textuell programmering i synnerhet, för att kunna använda programmering som ett verktyg i undervisningen utifrån gällande styrdokument.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till följande målgrupper:

 • matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10
 • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
 • matematiklärare i gymnasieskolan
 • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10

Kursen är även öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer.

Behörighet

Deltagaren ska vara verksam lärare, men det är inget krav på formell behörighet i matematik- eller teknik. Deltagaren måste ha huvudmans eller rektors godkännande för att få gå kursen.

Innehåll

Generellt innehåll

 • Introduktion till hur programmering kan användas i matematik och teknikundervisning.
 • Programmeringens roll i ett samhällsperspektiv, samt etiska aspekter av programmering.

Programmeringsspecifikt innehåll

 • Programmering och felhantering i ett textbaserat språk (Python).
 • Grundläggande programmeringsbegrepp som sekvens, selektion, iteration, villkor och funktioner.
 • Algoritmiskt tänkande och problemlösning med hjälp av programmering.
 • Analysera, diskutera, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod.
 • Att utifrån moment i kurs-och ämnesplaner kunna använda programmering vid problemlösning databearbetning eller tillämpning av numeriska metoder.
 • Orientering om ämnesdidaktisk forskning för tillämpning av programmering i ämnena matematik och teknik.


Lärandemål

Efter en avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • skapa robusta program med hjälp av textuell programmering,
 • analysera, felsöka, testa och strukturera enklare program,
 • utforma enklare algoritmer för att lösa problem och bearbeta data,
 • planera för att använda programmering i undervisningen samt introducera programmering för elever,
 • identifiera moment och innehåll i kurs-/ämnesplaner där programmering är ett användbart verktyg.


Upplägg

Kursen är på 5 hp och går på kvartsfart vilket i praktiken innebär en omfattning på knappt en termin. Kursen ges som distansundervisning med 3 träffar via distansverktyget Zoom. Mellan träffarna arbetar deltagna själva och kollegialt med handledning och samarbete i kursens virtuella lärplattform.


Förberedelser


Utbildningstillfälle med start våren 2021

Min antal deltagare: 15
Max antal deltagare: 30
Kursstart: februari 2021
Kursslut: juni 2021

Träffar

Träff 1: Tis 23/2 kl 10.30-16.00 via Zoom

Träff 2: Ons 17/3 kl 10.30 - 16.00 via Zoom

Träff 3: Tors 15/4 kl 10.30 - 16.00 via Zoom

Anmälan till utbildning med start våren 2021

Till anmälan

Kontakt

Peter Mozelius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 87 47

Åsa Bång

Koordinator|Coordinator

010-142 82 07