Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp

Till hösten startar en ny kurs i programmering för lärare. Den tidigare kursen "Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning" ersätts med bland annat denna kurs.

3N9A9896FOTOCRED TINA STAFRÉNFOTOCRED TINA STAFRÉN.jpg

Mittuniversitetet erbjuder kursen Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp på uppdrag från Skolverket.

Syfte

Att ge lärare kunskaper i datalogiskt tänkande i allmänhet och i textuell programmering i synnerhet, för att kunna använda programmering som ett verktyg i undervisningen utifrån gällande styrdokument.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till följande målgrupper:

 • matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10
 • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
 • matematiklärare i gymnasieskolan
 • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10

Kursen är även öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer.

Behörighet

Deltagaren ska vara verksam lärare, men det är inget krav på formell behörighet i matematik- eller teknik. Deltagaren måste ha huvudmans eller rektors godkännande för att få gå kursen.

Innehåll

Generellt innehåll

 • Introduktion till hur programmering kan användas i matematik och teknikundervisning.
 • Programmeringens roll i ett samhällsperspektiv, samt etiska aspekter av programmering.

Programmeringsspecifikt innehåll

 • Programmering och felhantering i ett textbaserat språk.
 • Grundläggande programmeringsbegrepp som sekvens, selektion, iteration, villkor och funktioner.
 • Algoritmiskt tänkande och problemlösning med hjälp av programmering.
 • Analysera, diskutera, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod.
 • Att utifrån moment i kurs-och ämnesplaner kunna använda programmering vid problemlösning databearbetning eller tillämpning av numeriska metoder.
 • Orientering om ämnesdidaktisk forskning för tillämpning av programmering i ämnena matematik och teknik.

Lärandemål

Efter en avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • skapa robusta program med hjälp av textuell programmering,
 • analysera, felsöka, testa och strukturera enklare program,
 • utforma enklare algoritmer för att lösa problem och bearbeta data,
 • planera för att använda programmering i undervisningen samt introducera programmering för elever,
 • identifiera moment och innehåll i kurs-/ämnesplaner där programmering är ett användbart verktyg.

Upplägg

Kursen är på 5 hp och går på kvartsfart vilket i praktiken innebär en omfattning på knappt en termin. Kursen ges som distansundervisning med 3 närträffar. Mellan närträffarna arbetar deltagna själva och kollegialt med handledning och samarbete i kursens virtuella lärplattform. Närträffarna kommer att ges i Östersund och Sundsvall, eller på distans beroende på omständigheterna. Deltagarna kommer att få närmare detaljer kring ort och tidpunkt för träffarna innan kursstart och det kommer även att finnas information om detta på denna sida.
Deltagarna behöver ha med egen dator på träffarna.

Utbildningstillfälle med start hösten 2020

Min antal deltagare: 25
Max antal deltagare: 30
Kursstart: Oktober 2020
Kursslut: Mars 2021

Närträffar

Närträff 1: Mån 12/10 kl 10.30-16.00, campus Sundsvall eller på distans

Närträff 2: Tis 27/10 kl 10.30 - 16.00, campus Östersund eller på distans

Närträff 3: Ons 25/11 kl 10.30 - 16.00, campus Sundsvall eller på distans

Anmälan till utbildning med start hösten 2020

Sista anmälningsdag är den 16:e september. Du behöver ha huvudmans eller rektors godkännande för att anmäla dig till kursen. Läs noggrant om detta på anmälningssidan, klicka på länken nedan.

Till anmälan

Kontakt

Peter Mozelius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 87 47

Åsa Bång

Koordinator|Coordinator

010-142 82 07