Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp

Ny kursomgång till våren med kursstart i februari. Anmälan är öppen!

 Datorlärare hjälper kvinnliga studenter i sin klass

Kontakt

Peter Mozelius

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428747

Åsa Bång

Koordinator|Coordinator

+46 (0)10-1428207