Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp

Ny kursomgång till hösten med kurstart i oktober.

 Datorlärare hjälper kvinnliga studenter i sin klass

Mittuniversitetet erbjuder kursen Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp på uppdrag från Skolverket.

Syfte

Att ge lärare kunskaper i datalogiskt tänkande i allmänhet och i textuell programmering i synnerhet, för att kunna använda programmering som ett verktyg i undervisningen utifrån gällande styrdokument.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till följande målgrupper:

 • matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10
 • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
 • matematiklärare i gymnasieskolan
 • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10

Kursen är även öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer.

Behörighet

Deltagaren ska vara verksam lärare, men det är inget krav på formell behörighet i matematik- eller teknik. Deltagaren måste ha huvudmans eller rektors godkännande för att få gå kursen.
Mer information finns på Skolverket.

Innehåll

Generellt innehåll

 • Introduktion till hur programmering kan användas i matematik och teknikundervisning.
 • Programmeringens roll i ett samhällsperspektiv, samt etiska aspekter av programmering.

Programmeringsspecifikt innehåll

 • Programmering och felhantering i ett textbaserat språk (Python).
 • Grundläggande programmeringsbegrepp som sekvens, selektion, iteration, villkor och funktioner.
 • Algoritmiskt tänkande och problemlösning med hjälp av programmering.
 • Analysera, diskutera, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod.
 • Att utifrån moment i kurs-och ämnesplaner kunna använda programmering vid problemlösning databearbetning eller tillämpning av numeriska metoder.
 • Orientering om ämnesdidaktisk forskning för tillämpning av programmering i ämnena matematik och teknik.


Lärandemål

Efter en avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • skapa robusta program med hjälp av textuell programmering,
 • analysera, felsöka, testa och strukturera enklare program,
 • utforma enklare algoritmer för att lösa problem och bearbeta data,
 • planera för att använda programmering i undervisningen samt introducera programmering för elever,
 • identifiera moment och innehåll i kurs-/ämnesplaner där programmering är ett användbart verktyg.


Upplägg

Kursen är på 5 hp och går på kvartsfart vilket i praktiken innebär en omfattning på knappt en termin. Kursen ges som distansundervisning med 3 träffar via distansverktyget Zoom. Mellan träffarna arbetar deltagna själva och kollegialt med handledning och samarbete i kursens virtuella lärplattform.


Förberedelser

Jobbar du med Chromebook? Ingen fara det finns lösningar för detta och kursen passar även för dig.


Utbildningstillfälle med start hösten 2021

Min antal deltagare: 15
Max antal deltagare: 25
Kursstart: oktober 2021
Kursslut:mars 2022

Träffar

Träff 1: Ons 6/10 kl 10.00-16.00 via Zoom

Träff 2: Tis 2/11 kl 10.00 - 16.00 via Zoom

Träff 3: Mån 6/12 kl 10.00 - 16.00 via Zoom

Anmälan till utbildning med start hösten 2021

Anmälan till höstens kursstart är nu stängd. Kursen återkommer till våren.

Kontakt

Peter Mozelius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428747

Åsa Bång

Koordinator|Coordinator

010-1428207