Programmering i textbaserad miljö, 2,5 hp

Kursen ges för första gången våren 2022. Anmälan öppnar upp i slutet av höstterminen.

 Manlig lärare använder dator medan elever tittar på honom i klassrummet

Mittuniversitetet erbjuder kursen Programmering i textbaserad miljö, 2,5 hp på uppdrag från Skolverket.

Detta är fortsättningskursen för dig som vill fördjupa dina programmeringskunskaper och är sedan tidigare godkänd på den grundläggande kursen eller har motsvarande förkunskaper.

Syfte

Att ge lärare fördjupade kunskaper i textuell programmering för att kunna använda programmering som ett verktyg för problemlösning, databearbetning och visualisering.

Målgrupp

 • matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10
 • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
 • matematiklärare i gymnasieskolan
 • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10

Kursen är även öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer.

Förkunskaper

Deltagaren ska vara godkänd på kursen ”Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp” eller ha motsvarande kunskaper.

Innehåll

Generellt innehåll

 • Fördjupning i textuell programmering för problemlösning, databearbetning och visualisering
 • Didaktiska strategier och verktyg kopplat till programmeringsundervisning
 • Presentation av relevant forskning inom programmering och programmeringsdidaktik

Programmeringsspecifikt innehåll

 • Textbaserad programmering med funktioner, filhantering och datastrukturer
 • Analys och jämförelse av problemlösning i programmeringsspråken Python och Scratch
 • Kodkonstruktion för problemlösning, databearbetning och visualisering
 • Introduktion till grafiska gränssnitt i Python med konstruktion av enklare fönsterprogram
 • Information om hur olika tilläggsbibliotek för matematik installeras och används

Lärandemål

Efter en avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • läsa in data från filer för lagring och bearbetning i komplexa datastrukturer
 • visualisera matematiska koncept i grafiska gränssnitt
 • skriva kod och skapa algoritmer för enklare simuleringar
 • tillämpa programmeringsdidaktiska strategier i lektionsplanering
 • jämföra hur matematiska problem löses i en blockbaserad programmeringsmiljö, med hur samma lösning implementeras i ett textbaserat programmeringsspråk

Upplägg

Kursen är på 2,5 hp och går på kvartsfart vilket i praktiken innebär en omfattning på cirka 8 veckor. Kursen ges som distansundervisning med två digitala heldagsträffar online, kompletterat med handledning i kursens lärplattform. Mellan online-träffarna arbetar deltagna själva och kollegialt med handledning och samarbete i kursens virtuella lärplattform.

Kursen består av föreläsningar, workshops, praktiska övningar och laborationer. Undervisningen ska huvudsakligen ske på svenska, men enstaka inslag på engelska kan förekomma.

Utbildningstillfälle med start våren 2022

Min antal deltagare: 10
Max antal deltagare: 40
Kursstart: februari 2022
Kursslut:april 2022

Information om datum för träffar läggs ut senare under hösten.

Anmälan

Anmälan öppnar upp i oktober. Du anmäler dig via ett formulär. Länk till anmälningsformuläret aktiveras senare här.

Tänk på att du behöver ha huvudmans eller rektors godkännande för att anmäla dig till kursen. Huvudman eller rektor kommer i anmälan behöva intyga att du som deltagare är verksam lärare och har de förkunskaper som krävs. Vidare behöver de godkänna att du anmäler dig till kursen och har förutsättningar att genomföra kursen. Detta görs i anmälningsformuläret.

 

Kontakt

Peter Mozelius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428747

Åsa Bång

Koordinator|Coordinator

010-1428207