Rektorsprogrammet är en akademisk utbildning på avancerad nivå. Den är obligatorisk för nyanställda rektorer, men vänder sig även till andra med motsvarande ledningsuppdrag.

Kontakt

Susanne Sahlin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 82 52

Ulrika Auno

Koordinator|Coordinator

010-142 81 57

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-142 80 76