Välkommen till Rektorsprogrammet!

Rektorsprogrammet är en akademisk professionsutbildning på avancerad nivå där deltagarna under tre år rustas för en ledande roll i skolans värld. Utbildningen är obligatorisk för nyanställda rektorer, men vänder sig även till andra med motsvarande ledningsuppdrag.

Studiesituation i P-huset

Sidan uppdaterades 2022-04-27