Rektorsprogrammet är en akademisk professionsutbildning på avancerad nivå där deltagarna under tre år rustas för en ledande roll i skolans värld. Utbildningen är obligatorisk för nyanställda rektorer, men vänder sig även till andra med motsvarande ledningsuppdrag.

Studiesituation i P-huset

Rektorsprogrammet omfattar 30 högskolepoäng och genomförs under tre år. Tre olika delkurser på vardera 10 högskolepoäng ingår; Skolledarskap/pedagogisk ledning, Skoljuridik och myndighetsutövning samt Styrning, organisering och kvalitet.

Utbildningens mål är att deltagarna ska ges kunskaper om skolans ansvar när det gäller att ge elever och barn en likvärdig och rättssäker utbildning. Deltagarna får utveckla kompetensen kring rollen som chef och ledare för att kunna gå i bräschen för ett skolarbete som kontinuerligt utvecklas. Med fokus på att skapa en trygg yrkesidentitet ges förutsättningar för att bli en god ledare och framgångsrik organisationsbyggare i den komplexa värld som skolan utgör.

Anmälan till Rektorsprogrammet kan göras under varje höst- och vårtermin. Antagningsperioden för Rektorsprogrammet med start våren 2022 är 15 september - 15 oktober 2021.

Anmälningsperioden inför vårterminsstart 2022 är förlängd till 29 oktober!

 

Läs mer om Rektorsprogrammet på Mittuniversitetet!

Till anmälan!