Studiesituation i P-huset

Mittuniversitetets rektorsutbildningar är förlagd till Institutionen för utbildningsvetenskap. I Rektorsutbildningens verksamhet ingår Rektorsprogrammet, Fortbildning för rektorer (FFR) samt Rekryteringsutbildning för blivande rektorer.

Kontakta oss vid frågor!

Sidan uppdaterades 2023-09-18