Anmälan Alumnträff 11-12 november

Välkommen till Rektorsprogrammets alumnträff 11-12 november för kursgrupp VT18 och HT18!

kalender

Kostnaden för alumnträffen (ca 3500 kr) faktureras din skolhuvudman (på samma sätt som vid ett vanligt avslutningsinternat). Vi utgår från att du själv stämmer av ditt deltagande med din närmaste chef/skolhuvudman.

Vi behöver din anmälan senast 24 oktober.