Mittuniversitetet arrangerar i samverkan med övriga lärosäten som ger Rektorsprogrammet Skolledardagen som en del i det digitala Almedalsprogrammet 2021.

Almedalen Visby

Programmet denna gång utgörs av ett seminarium som bygger på den antologi som också tagits fram i samverkan mellan RP-lärosätena och som kommer ges ut sommaren 2021. Seminariet, med rubriken Rektorer som professionella yrkesutövare, hålls tisdag den 6 juli kl. 09.00-12.00 i digitala verktyget Zoom. 

 

Detaljprogram

09.00-09.10
Susanne Sahlin, utbildningschef Rektorsprogrammet, Mittuniversitetet hälsar välkommen och Frank Sundh, Mittuniversitetet, berättar om den kommande antologin och seminariets upplägg

09.10-09.25
Gunnar Berg, Mittuniversitetet, introducerar begreppet rektorsprofessionalism

09.25-09.40
Björn Ahlström, Umeå universitet, och Marcia Håkansson Lindqvist, Mittuniversitetet, ger en översikt över antologins innehåll

09.40-10.55
Korta presentationer av innehållet i några av antologins kapitel

Om skolledarutbildningens moderna historia
Jan Perselli, Linnéuniversitetet

Rektorers erfarenheter av att ingå i en lärande gemenskap
Anette Seiser och Åsa Söderström, Karlstad universitet

Rektorn som demokratins väktare
Sofie Gustavsson, Göteborgs universitet

Är rektorsprofessionen (ir)relevant?
Anders Danell, Uppsala universitet

Professionshandledning – att utveckla rektors yrkesidentitet och yrkestrygghet
Marcia Håkansson Lindqvist och Susanne Sahlin, Mittuniversitetet

10.55-11.15
Reflektioner Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Lärarförbundets skolledarförening

11.15-11.35
Reflektioner Matz Nilsson, Skolledarförbundet

11.35-11.55
Chat-frågor går till en panel där samtliga medverkande ingår

11.55-12.00
Susanne Sahlin, sammanfattar och avslutar Skolledardagen 2021.

 

Klicka här för att följa seminariet!

 

 

 

Kontakt

Susanne Sahlin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428252

Margareta Sandin

Handläggare|Administrative Officer

010-1428076