ETOUR grundas – med rekordstort stöd | 1997 |

1997 får Mitthögskolan Skandinaviens första turismforskningsinstitut, ETOUR. Här bedrivs utåtriktad forskning på hög nivå – som kommer till nytta för både samhälle och turistnäringens intressenter.

etour.jpg

– Forskning inom turism är viktig av flera skäl. Turism är en tillväxtsektor och tillväxt kräver tillgång till ny teknik och forskning. Turism är dessutom en företeelse som påverkar flera dimensioner av geografiska platser och är därför en viktig drivkraft för samhällsutveckling, säger Maria Lexhagen, chef för ETOUR.

ETOUR kunde bildas tack vare ett historiskt stort EU-stöd. Syftet var att skapa sysselsättning i en glesbefolkad del av Europa (norra Sveriges inland) genom att bedriva forskningsprojekt i samarbete med privat och offentlig turismnäring.

Idag är ETOUR en nationellt ledande miljö för forskning och utbildning inom turism och resande. De fyra centrala forskningsområdena är "Naturbaserad turism", "Informationsteknologi och turism", "Turismens ekonomiska, politiska och rumsliga dynamik" och "Destinationer". Forskningen håller en hög internationell vetenskaplig kvalitet och har bland annat haft direkt påverkan på regeringens politik inom friluftslivsområdet.

– Vi har alltid många spännande saker på gång. Just nu forskar vi bland annat om elbilar, infrastruktur och turism, konflikter i mark- och resursanvändning, business intelligence för destinationsutveckling samt trender inom fjällturism, berättar Maria.

Högskolan i Östersund startade turismutbildningen redan 1978 och var då en av landets första högskolor med en sådan utbildning. I början av 90-talet lanserades ämnet turismvetenskap vid högskolan.

På bilden syns dåvarande landshövding Kristina Persson och EU-kommissionären Colette Fitzgerald.