Mittuniversitetet rankas etta av internationella studenter | 2012 |

Pick-up service, kanelbullens dag och ”en väg in” för alla frågor. Det var några av insatserna som gjorde Mittuniversitetet till listetta bland internationella studenter.

pickup

2012 rankades Mittuniversitetet etta på att välkomna internationella studenter och på svarstid/svarsfrekvens vid internationella förfrågningar. Det var en markant förbättring jämfört med 2010 då mätningen gjordes för första gången.

Bakom framgången låg projektet ”International desk” som drevs av Amanda Berglund, handläggare och samordnare vid Mittuniversitetet i Sundsvall, i samverkan med dåvarande Studentcentrum. Projektet pågick 2011–2013 och blev sedan en del av den ordinarie verksamheten. Syftet var att förbättra mottagandet av och servicen till de internationella studenterna.

– Vi inrättade bland annat en servicefunktion med ”en väg in”, alltså en enda mejladress där studenterna kunde få svar på allmänna och praktiska frågor. Informationstillgängligheten förbättrades också via ett internationellt nyhetsbrev, berättar Amanda

Och det var långt ifrån allt. Introduktionsdagarna och Buddyprogrammet utvecklades och en pickup-service startades – som hämtade studenterna med bil när de anlände, skjutsade dem för att hämta sin nyckel och såg till att de kom på plats i sitt boende. Dessutom ordnades flera feelgood-aktiviteter, som Kanelbullens dag och ”Christmas traditions”.

Studentnöjdhetsundersökningen International Student Barometer (ISB) är en världsomfattande undersökning som genomförs av företaget I-graduate. Initiativet till att delta i undersökningen togs av kommunikationsavdelningen på Mittuniversitetet.