På sidan 2 i Mittuniversitetets forskningsstrategi 2012–2016 står det bland annat att ”Mittuniversitetets forskning ska ha hög akademisk kvalitet och vara av relevans för omgivande samhälle”. Strategin är indelad i fyra fokusområden och professor Håkan Wiklund ger en kortfattad beskrivning av vad som ska prioriteras inom respektive område.

forskningsstrategi

Sidan uppdaterades 2019-03-12