Generell magisterrättighet och civilingenjörsexamen | 2003 |

Högskoleverket beviljade 2003 såväl Mitthögskolans ansökan om generell rätt att utfärda magisterexamen som ansökan om rätt att utfärda civilingenjörsexamen.

biblo

Ända sedan 1992 hade högskolan, i samarbete med KTH, erbjudit de två första åren i civilingenjörsutbildning inom maskinteknik respektive kemiteknik. Beslutet om egen examensrätt för civilingenjör kom före ansökningstidens utgång och innebar att 40 studenter kunde antas till den första egna civilingenjörsutbildningen hösten 2003 som hade inriktningen informationsteknologi. Året därpå tillkom inriktning mot teknisk design.