Runt sekelskiftet gjorde Mitthögskolan viktiga satsningar på ytterligare professorer, doktorander och forskarutbildning. Arbetet med den tredje universitetsansökan fokuserade i huvudsak på det humanvetenskapliga huvudområdet. Ansökan fick kompletteras tre gånger.

uni

– Det var en fruktansvärd massa jobb som lades ner inom ramen för de tre ansökningsomgångarna konstaterar Maria Nyberg Ståhl, som följde hela den slitsamma processen på nära håll, bland annat inom rektors stab.

Processen följde mönstret från tidigare och när bedömargruppens slutsatser presenterades blev det uppenbart att fordringarna hade höjts jämfört med vad som krävts i de tidigare bedömningarna och när de andra tre nyblivna universiteten fick sina beslut. Bedömargruppens rapport väckte därför såväl förstämning som indignation och fortsatt agerande för universitetsstatus.

Ett exempel är det brev som Sune Svanberg, professor i fysik vid Lunds universitet och ledamot i Mitthögskolans styrelse, skickade till dåvarande utbildningsminister Thomas Östros. Han skrev: De anvisningar som getts av tidigare bedömningsgrupper har följts och överträffats … Det jag finner störande är att när man svingat sig upp mot ribban, för att med god marginal segla över den, så finner man att den kraftigt höjts.

Efter en stark slutspurt med bland annat kompletterande skrivelser av rektor Gunnar Svedberg och högskolestyrelsen beslutade äntligen regeringen den 31 januari 2003 att Mitthögskolan skulle bli universitet den 1 januari 2005.