Lärarutbildning startar | 1842 |

Spara favorit 8 mar mars 2019
Lärarutbildning

Härnösand och Mittuniversitetet har ett arv inom utbildning så långt tillbaka som 1842. Vid starten av lärarutbildningen var den ett år men utökades till tre fem år senare.

År 1842 kom folkskolestadgan som innebar att alla barn i landet skulle få skolundervisning och att det i varje stiftsstad skulle finnas ett seminarium för dem som ville ägna sig åt folklärarkallet. I Härnösand anställde domkapitlet prästen Carl Sundberg som föreståndare och enda lärare vid folkskoleseminariet. Inledningsvis var utbildningen ettårig, men 1861 blev den tvåårig och fem år senare treårig. Sju elever examinerades i den första kullen lärare och de fick avlägga både en teoretisk examen och praktiska prov. Läraryrket sågs som ett kall och ända fram till 1945 vigdes de examinerade till lärarkallet i domkyrkan.