I Västernorrland och Jämtland investeras just nu i mångmiljonbelopp för att bidra till grön omställning och regional tillväxt. Mittuniversitetet bidrar med forskning som förändrar och utbildning som matchar kompetensen som den gröna omställningen efterfrågar.

Hans-Erik Nilsson

Hans-Erik Nilsson beskriver batteriets delar

Professor Hans-Erik Nilsson förklarar hur ett litiumjonbatteri fungerar. Forskarna Manisha Phadatare, Rohan Patil och Shahrzad Arshadi Rastabi medverkar och visar delar av batteriforskningen vid Mittuniversitetet.
Henrik Haller

Henrik Haller beskriver industriell symbios

Universitetslektor Henrik Haller förklarar hur spillvärme från en industri kan fungera i industriell symbios med ett växthus för att ge energi till växterna och förlänga säsongen för växtodling.

Sidan uppdaterades 2023-07-06