Kursveckor 2018/2019

Spara favorit 5 sep september 2018
logotyp samarbete musik- och ljuddesign

Här är kursveckor för aktuella kurser under höst- och vårterminen 2018/2019 för halvfarts- respektive helfartsprogrammet. Kursveckorna är uppdelade efter det år du startade programmet.

Vårterminen 2018: Första halvan: v03-12, andra halvan: v13-22
Höstterminen 2018: v. 36 - 3 (3 sep - 20 jan)
Vårterminen 2019:  v. 4 - 23 (21 jan - 9 jun)

LNU = Linneuniversitetet/Växjö
HDa = Högskolan Dalarna
MIUN = Mittuniversitetet

Aktuella kurser för halvfartsprogrammet

PROGRAMSTARTLÄSERKURSKONTAKT
VT18 v03-12 Intro Musik & Ljuddesign MIUN Brian Johnston
  v13-22 (MIUN start v12) Audioteknologi I MIUN Brian Johnston
VT17 v35-44 Audioteknologi II LNU Marcus Knutsson
  v45-02 Vår tids musik och musikliv LNU Linus Johansson
  v03-12 Ljudteori MIUN Jan Thim
  v13-22 (MIUN start v12) Musikproduktionsanalys HDa Sten Sundin
VT16 v35-44 Möte med skilda musikgenrer HDa Daniel Fredriksson
  v45-02 Ljudskapande och ljudsyntes MIUN Brian Johnston
  v03-12 Musikskapande LNU Karin Lagergren
  v13-22 Företagsekonomi för musikbranschen LNU Percy Bergman
VT15 v35-44 Musikbranschen LNU Percy Bergman
  v45-02 Ljudläggning till rörliga bilder HDa Johanna Rosenblad
  v03-12 Inspelning i studio HDa Johan Nordin
  v13-22 Musikproduktion i praktiken HDa
Musikproduktion i praktiken MIUN
Musikproduktion i praktiken LNU
Sten Sundin
Brian Johnston
Percy Bergman
VT14 v35-02 Examensarbete HDa
Självständigt arbete med metod MIUN
Examensarbete LNU
Johnny Wingstedt
Jan Thim
Eva Kjellander Hellqvist

 

Aktuella kurser för helfartsprogrammet

PROGRAMSTARTLÄSERKURSKONTAKT
VT18 v03-12 Intro Musik & Ljuddesign MIUN Brian Johnston
    Ljudteori MIUN Jan Thim
  v13-22 (MIUN start v12) Audioteknologi I MIUN Brian Johnston
    Musikproduktionsanalys HDa Sten Sundin
VT17 v35-44 Audioteknologi II LNU Marcus Knutsson
    Möte med skilda musikgenrer HDa Totte Mattsson
  v45-02 Vår tids musik och musikliv LNU Linus Johansson
    Ljudskapande och ljudsyntes MIUN Brian Johnston
  v03-12 Musikskapande LNU Karin Lagergren
    Inspelning i studio HDa Johan Nordin
  v13-22 Företagsekonomi för musikbranschen LNU Percy Bergman
    Musikproduktion i praktiken HDa
Musikproduktion i praktiken MIUN
Musikproduktion i praktiken LNU
Sten Sundin
Brian Johnston
Percy Bergman
VT16 v35-44 Musikbranschen LNU Percy Bergman
  v35-02 Examensarbete HDa
Självständigt arbete med metod MIUN
Examensarbete LNU
Johnny Wingstedt
Jan Thim
Eva Kjellander Hellqvist
  v45-02 Ljudläggning till rörliga bilder HDa Johanna Rosenblad
Högskolan i Dalarna
Linnéuniversitetet logotyp

Sök till programmet

Programmet söker du på något av de tre lärosätena via antagning.se 

Kurserna ges sedan av alla tre lärosäten, men du måste vara inskriven på programmet på något av lärosätena.