Kursveckor 2018/2019

Spara favorit 11 dec december 2018
logotyp samarbete musik- och ljuddesign

Här är kursveckor för aktuella kurser under höst- och vårterminen 2018/2019 för halvfarts- respektive helfartsprogrammet. Kursveckorna är uppdelade efter det år du startade programmet.

Vårterminen 2018: Första halvan: v03-12, andra halvan: v13-22
Höstterminen 2018: v. 36 - 3 (3 sep - 20 jan)
Vårterminen 2019:  v. 4 - 23 (21 jan - 9 jun)

LNU = Linneuniversitetet/Växjö
HDa = Högskolan Dalarna
MIUN = Mittuniversitetet

Aktuella kurser för halvfartsprogrammet

Programstart våren 2019

Vecka - kurs - kontaktperson
v04-12 - Intro Musik & Ljuddesign MIUN - Brian Johnston
v14-22 - Audioteknologi I MIUN - Brian Johnston

Programstart våren 2018

Vecka - kurs - kontaktperson
v45-02 - Vår tids musik och musikliv LNU - Marcus Knutsson

Programstart våren 2017

Vecka - kurs - kontaktperson
v45-02 - Ljudskapande och ljudsyntes MIUN - Brian Johnston
v03-12 - Musikskapande LNU - Martin Knust

Programstart våren 2015

Vecka - kurs - kontaktperson
v36-03 -Examensarbete HDa - Johnny Wingstedt
v36-03 - Självständigt arbete med metod MIUN - Jan Thim
v36-03 -Examensarbete LNU - Linus Johansson

Aktuella kurser för helfartsprogrammet

Programstart våren 2018

Vecka - kurs - kontaktperson
v45-02 - Vår tids musik och musikliv LNU - Marcus Knutsson
v45-02 - Ljudskapande och ljudsyntes MIUN - Brian Johnston

Programstart våren 2017

Vecka - kurs - kontaktperson
v36-03 - Examensarbete HDa - Johnny Wingstedt
v36-03 -  Självständigt arbete med metod MIUN - Jan Thim
v36-03 - Examensarbete LNU - Linus Johansson

Högskolan i Dalarna
Linnéuniversitetet logotyp

Sök till programmet

Programmet söker du på något av de tre lärosätena via antagning.se 

Kurserna ges sedan av alla tre lärosäten, men du måste vara inskriven på programmet på något av lärosätena.