Disputationer och licentiatseminarier vid Mittuniversitetet

Disputationer och licentiatseminarier vid Mittuniversitetet

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen DISPUTATIONER OCH LICENTIATSEMINARIER VID MITTUNIVERSITETET. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 11 svenska sidor och 23 engelska sidor som är taggade med DISPUTATIONER OCH LICENTIATSEMINARIER VID MITTUNIVERSITETET. Innehållet kan variera beroende på språk.

Forskaren som blev doktorand

Den 28 maj disputerade Per Becker i sociologi. Ett par månader tidigare blev han befordrad till professor i risk och hållbarhet vid Lunds universitet. Hur kommer det sig att man väljer att skriva t...

Licentiatseminarium med Annika Hasselblad

Den 2 mars hölls licentiatseminarium i data- och systemvetenskap med Annika Hasselblad som försvarade sin avhandling: Values Behind Welfare Technology and Their Possible Realization. Hon höll en...

DEMICOM har en ny filosofie doktor

Fredag den 12 juni försvarade Terje Lindblom sin doktorsavhandling ”Bakom bilderna - bildjournalister och bildjournalistik i ett marknadsorienterat journalistiskt fält”, en studie om de sociala...

Ny doktor på RCR

Grattis Leif Sundberg som idag försvarade sin avhandling och nu är doktor i data- och systemvetenskap!

Krisledningsrummet i fokus i ny avhandling

I en ny avhandling synas kommunernas krisledning med fokus på hur själva krisledningsrummet används och är utrustat. En av slutsatserna är att kommunerna ser behov av fler krisövningar och i vissa...