Internet of things

Spara favorit

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen INTERNET OF THINGS. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 6 svenska sidor och 9 engelska sidor som är taggade med INTERNET OF THINGS. Innehållet kan variera beroende på språk.

PODCAST Filosofisk frukost: Sömngångare i de digitala landskapet

Vad menar vi egentligen med digitalisering? Professor Katarina Lindblad Gidlund diskuterar teknik, filosofi och samhällsutveckling med Christian...

Smart industri - Vad innebär det och hur bidrar Mittuniversitetet?

Svensk industri står inför stora utmaningar där det gäller att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att skapa global konkurrenskraft. Mittuniversite...

Internet of Things för industrier

Svensk industri står inför stora utmaningar där det gäller att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att skapa global konkurrenskraft. Mittuniversite...

Uppkopplad sensor ger snabbare åtgärder mot radon

Mittuniversitetet och företaget MidDec har utvecklat en radonsensor som gör det möjligt för privatpersoner och företag att snabbt sätta in åtgärder för...