Perspektiv på arbete och psykisk hälsa bland unga vuxna

Psykisk ohälsa ökar bland unga vuxna. För att stärka förutsättningarna för unga vuxna med erfarenhet av psykisk ohälsa att må bra i relation till arbete, behövs mer kunskap om hur de ser på arbete och psykisk hälsa.

Printed photographs are scattered on a floor.

Fakta

Projektperiod

220201-240831

Projektledare

Projektmedlemmar

Sidan uppdaterades 2024-01-25