naturturist

Hälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsämne som syftar till fördjupad kunskap inom hälsoområdet på individ-, grupp-, samhälls- och samhällsnivå. Ett mål är att fördjupa kunskapen om de förutsättningar i dagens och det framtida samhället som påverkar såväl individens som befolkningens hälsa.

Pågående forskningsprojekt

Attraktiva och friska kommunala arbetsplatser

Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att studera hur sociala, organisatoriska, psykologiska och fysiska faktorer påverkar medarbetarskap och chefskap inom offentlig sektor.

Ämnesansvarig

Mats Jong

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428966

Sidan uppdaterades 2024-02-08