Publikationer

Spara favorit 31 aug augusti 2017

Forskningpublikationer hittar du  i DIVA

  

Pedagogiska meddelanden

Pedagogiska meddelanden är en rapportserie vid Institutionen för socialt arbete.

Publikationerna ska på olika sätt dels dokumentera, sammanfatta och kritiskt reflektera över verksamhet och dels medverka i utvecklingen av institutionens pedagogiska gärning. Serien vill spegla praktikverksamhet och aktuella pedagogiska frågor vid institutionen. Publiceringspolicyn är generös när det gäller ämnesval bara det hamnar inom ramen för sådant som berör praktik, pedagogik och utbildning vid SOA.

Serien finns i fulltext via DIVA  

E-post: pemesoa@miun.se