Kan kurser med samma innehåll ingå i examensbeviset?

Spara favorit

Kurser med samma innehåll får inte ingå i samma examen. Kurser med gemensamt innehåll och litteratur får inte ingå i samma examen, utan endast unika högskolepoäng får ingå, d v s alla kurser ska ha olika/unikt innehåll.

För att du inte ska läsa samma kursinnehåll som du redan läst kan du ansöka om tillgodoräknande av högskolepoäng från en kurs till en annan kurs (poängen kan dock ändå bara räknas en gång i examen). För ansökan om tillgodoräknanden och ytterligare information om detta, se: Tillgodoräknande