När får jag examensbeviset?

Om examensansökan är komplett när den inkommer till Examensfunktionen så är det vår ambition att ingen ska behöva vänta längre än en månad på sitt bevis. Oftast går det fortare än så att utfärda beviset, men vid terminssluten och semestertider kan en månads handläggningstid eller mer behövas.