Nytt examensbevis efter ändrade personuppgifter

Spara favorit

Utskrift av nytt examensbevis vid byte av innehavarens namn, födelsetid eller personnummer tillåts om särskilda skäl föreligger, som exempelvis ändrad juridisk könstillhörighet. Beslut om särskilda skäl för utfärdande av nytt examensbevis fattas av rektor efter förslag från Examensenheten. För mer information kontaktas Examensenheten - examen@miun.se