Magisterexamen

Spara favorit

Magisterexamen ges alltid med ett efterled, vilket motsvaras av ett huvudområde. Magisterexamen kan också ges ett förled. Förledet kan vara ekonomie, filosofie, politices eller teknologie. Ett förled fordrar en viss kombination av huvudområde och ett andraämne. Reglerna för examen med eller utan förled finns samlade i en och samma examensbeskrivning:

Magisterexamen - Ekonomie, Filosofie, Politices, Teknologie, för student antagen fr o m 070701Lyssna