Lärarexamen, Förskollärar-, Grundlärar- och Ämneslärarexamen

Spara favorit

Det finns många versioner av examensbeskrivningen för Lärarexamen. Välj i första hand den beskrivning som gällde den termin du antogs till utbildningen. Du kan dock välja någon annan beskrivning - huvudsaken är att du uppfyller alla fordringar som anges i en och samma beskrivning.

1993 års examensordning - utfärdas t o m 2020-06-30
Lärarexamen, antagen fr o m hösten 2001Lyssna
Lärarexamen, antagen fr o m hösten 2003Lyssna
Lärarexamen, antagen fr o m hösten 2005Lyssna
Lärarexamen, antagen fr o m våren 2007Lyssna

2007 års examensordning - utfärdas t o m 2020-06-30

Lärarexamen, antagen fr o m hösten 2007Lyssna

2007 års examensordning - ingen "deadline"

Förskollärarexamen, antagen fr o m hösten 2011Lyssna
Grundlärarexamen, antagen fr o m hösten 2011Lyssna
Ämneslärarexamen, antagen fr o m hösten 2011
Lyssna