Välkommen som ny student på Civilingenjör i datateknik

På denna sida har vi samlat information till dig i år 1 för för att du ska kunna komma igång med dina studier. Bland annat välkomstbrev och kurslitteratur första veckorna.

Studenter på Campus Östersund

  Vad roligt att du valt att bli student på vårt program!

Hoppas sommaren varit bra och du är laddad för att påbörja en ny spännande tid med studier hos oss på Mittuniversitetet hösten 2021. Börja med att läsa igenom ditt välkomstbrev för programmet. Där hittar du viktig information såsom schema, registrering, med mera. Längre ned på denna sida hittar du kurslitteratur.

Välkomstbrev 

 

Programstart med tidigt upprop 16 augusti

Vi startar terminen med ett digitalt upprop via verktyget Zoom måndag den 16 augusti kl. 10.15-12.00. Här hittar du mötet, https://miun-se.zoom.us/j/67396946251. Uppropet har obligatorisk närvaro. Meddela därför i förväg om du är förhindrad att närvara på uppropet, så behåller du din plats på programmet, meddela via e-post till cipr@miun.se. Ange namn, personnummer och vilket program du är antagen till i mejlet.

Preparandkurs i matematik
En preparandkurs i matematik, som du har möjlighet att läsa, börjar måndag den 16 augusti kl. 13.15 i det digitala verktyget Zoom. Här hittar du mötet, https://miun-se.zoom.us/j/6858822323
Preparandkursen är inte obligatorisk men vi rekommenderar starkt att du läser denna kurs för att fräscha upp dina matematikkunskaper som förberedelse inför dina programstudier. För mer information om preparandkursen se separat välkomstbrev nedan.

Preparandkursen är på tre högskolepoäng och du behöver inte anmäla dig för att läsa den, utan du får registrera dig på kursen direkt vid kursstarten. Kursen berättigar till studiemedel för veckorna 33-34.

Insparksaktiviteter för dig som läser preparandkursen i matematik anordnas av studentföreningen Mytec fr.om. 16/8, läs mer på deras Instagram eller Facebook

Här hittar du ditt välkomstbrev för preparandkursen i matematik med information om schema, kursstart, kursens upplägg etc. 

Välkomstbrev 

 

 

ZOOM
Här hittar du mer information och stöd kring det digitala verktyget Zoom, miun.se/student/zoom

Eventuella förändringar med anledning av Covid-19
På grund av den rådande Coronapandemin kommer vissa delar av undervisningen under höstterminen att ske i mindre grupper på campus och vissa delar på distans via det digitala verktyget Zoom. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Håll dig uppdaterad om läget genom att besöka denna sida samt läsa dina välkomstbrev igen inför kursstarten (välkomstbrev för preparandkursen samt programbrevet).

 
Kurslitteratur

Tänk på att beställa i god tid innan kursstart då leveranstiden ofta överstiger en vecka för många läroböcker.

Kursbok - Preparandkursen i matematik (Börja gärna läsa kursboken redan i sommar)

TITEL FÖRFATTARE ISBN
Matematik startbok - för ingenjörer och naturvetare Ekstig, Hellström, Sollervall 9789144134024

 

Kurslitteratur för obligatoriska kurser som startar v.35 på Civilingenjör i datateknik

TITEL FÖRFATTARE ISBN
Computer Science: An Overview Brookshear 9781292263427
Algebra och geometri Vretblad 9789140647573
Ingenjörens verktyg Grimvall 9789144040622
Skriva för att lära Dysthe m.fl. 9789144069166
Talarens hantverk Lindstedt 9789144096667

 

För information om litteratur med mera senare i utbildningen, se kursplanerna, som du hittar via utbildningens ramschema på programsidan på studentwebben. På den sidan har vi länkat in information som du som antagen student kan ha nytta av under dina kommande fem år på utbildningen. 

 

Här hittar du generell information du behöver för att komma igång med studier vid Mittuniversitetet!

Ny student!


Du kan självklart alltid kontakta mig som programansvarig om du har frågor om kommande studier!

Kontakt

Magnus Eriksson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

010-1428740