Här kan du anmäla dig till tentamen eller söka ut tentamenstillfällen per institution och söka fram aktuella tentamensanslag när tid och plats är bestämd

Salstentamen HT2020

Vid Mittuniversitetet har vi under hösten 2020 coronaanpassad utbildning. Endast de salstentamina som prioriterats av prefekt får ges på campus enligt rektorsbeslut MIUN 2020/1030 
Om det schemaläggs för många prioriterade salstentamina på samma datum, kan det hända att byte av dag måste göras då vi måste följa de rekommendationer som finns samt kunna tillhandahålla lokaler och tentamensvakter till önskat antal MIUN 2020/1639

Anmälan till tentamen

Anmälan till tentamen gör du genom att logga in på Ladok. Observera att efteranmälningar tas ej emot! Tänk på att komma i god tid till tentamen!

Gör tentamensanmälan i Ladok

Tentamensregler

Tentamensregler för salstentamen vid Mittuniversitetet (dnr: MIUN 2019-1189)

Anvisningar:

 

Tentamensservice för externa studenter

Mittuniversitetets enhet för tentamenssamordning tillhandahåller möjligheten för studenter från andra lärosäten att skriva salstentamen vid Mittuniversitetet. Detta kan dock endast erbjudas i anslutning till när lärosätets egna tentamen ges i fråga om dag och tid. Vill du veta mer eller boka en skrivplats vänligen hör av dig till Mittuniversitetets tentamenssamordning.

Regler för salstentamen på annan ort

Det är speciella regler för salstentamen på annan ort. För mer information läs "Regler för salstentamen på annnan ort". För frågor kan du kontakta Ansvarig för salstentamen på annan ort.

Regler för examination

Här finner du regler för examination som till exempel inom vilken tid bör du få sina tentaresultat och hur lång tid det minst ska vara till omtentamensamt samt kriterier för examinator.

Förnyad examination

Datum för ny examination ska meddelas senast vid ordinarie examinationstillfälle. Tiden mellan meddelandet av resultatet av examinationen och ny examination måste vara minst två (2) kalenderveckor.

Rättningstid och meddelande av resultat

Rättningstiden för examination vid Mittuniversitetet är högst 15 arbetsdagar. Rättningstid räknas från dagen efter examinationstillfället tills den dag resultatet redovisas.

Digital tentamensutlämning

Tentamensutlämning av skrivna och rättade tentamen sker digitalt via ditt studentkonto. Du hittar din skrivna och rättade tentamen via Studentwebben under "Studenttjänster" och "Mina tentaresultat". Det kan dröja upp till 18 arbetsdagar innan den skannade versionen av din tentamen finns tillgängligt på ditt konto. Om din tentamen inte finns tillgänglig efter 18 arbetsdagar eller om du efter kontroll saknar sidor i din digitala tentaversion alternativt att versionen är oläslig vänligen kontakta Tentaskanningen.

Gamla tentor

Du kan läsa och ladda ner gamla tentor. Här hittar du gamla tentor för nedladdning

Tentamenssamordnare

OBS! Information om tentamensrutiner, tentamensdatum, samt tider och salar som fastställts, hittar du här på sidan om tentamen. Per telefon: Vänd dig i första hand till de personer som anges nedan, men alla tentamenssamordnare kan informera om tentor på samtliga campusorter.

Sundsvall

E-post: tentasvl@miun.se
Sara Jonsson 010-142 86 64

Östersund

E-post: tentaosd@miun.se
Annika Nilsson 010-142 86 68
Eva Wassdahl (Backup) 010-142 82 71

Salstentamen på annan ort

E-post: tentadst@miun.se
Mariana Strand 010-142 84 71

Tentamenslänkar

Digital hemtentamen

Digital hemtentamen innebär att du skriver din tentamen på en dator hemma. Det är enklare för dig som student att få struktur på det du lämnar in samtidigt som hantering och rättning blir mycket...

Fusk

Som fusk bedöms varje försök att med otillåtna medel, mobiltelefon, anteckningar, kommunikation mellan tentander, handdatorer etc. besvara tentamensuppgifterna.

Mina tentamensresultat

Senast 18 arbetsdagar efter tentamen kan du här ta del av dina rättade papperstentamen digitalt.

Om salstentamen på annan ort

Som student vid Mittuniversitetet kan du alltid tentera på våra campus i Sundsvall eller Östersund, läser du distanskurser så finns det även möjlighet att tentera på annan ort. Tentamen måste allti...

Tentamensanmälan

Här kan du anmäla eller avanmäla dig till tentamen, ansöka om pedagogiskt stöd vid tentamen och anmäla dig till tentamen på annan ort.

Tentamensschema

Här kan du söka tentamenschema för din institution och ort.

Läs mer