Här kan du anmäla eller avanmäla dig till tentamen, anmäla pedagogiskt stöd vid tentamen och anmäla dig till tentamen på annan ort.

Tentamenskrivning på universitet

Du anmäler du dig till tentamen på prov inom kurs via Mitt Ladok. För att du skall kunna anmäla dig till tentamen krävs:

  • Att du är registrerad på kursen
  • Att institutionen har uppdaterat provet för anmälan

Du kan också avanmäla dig om du ångrar dig. Avanmälan kan dock endast göras inom den tillåtna anmälningstiden för tentamen.

Om önskat alternativ inte visas, vänd dig till institutionen för ytterligare information.

Tentamen på annan ort

Inom Mittuniversitetet: Har du önskemål att tentera på annan campusort än där kursen ges måste du vända dig till den andra ortens tentamenssamordnare samt din fakultetsadministratör.

Utanför Mittuniversitetet: Du som läser distanskurser har möjlighet att tentera på andra orter.
 Läs informationen som finns på sidan salstentamen på annan ort.

Rätt till pedagogiskt stöd

Du skall anmäla dig till tentamen via Mitt Ladok. Fyll därefter i ditt stöd via Anmälan till pedagogiskt stöd vid tentamen.

Har du inte ansökt om stöd eller har funderingar om hur det fungerar, läs informationen på sidan pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning.

Tentamen på äldre kurser

Önskar du att tentera på kurs som inte längre ges måste du vända dig till institutionen för ytterligare information.

 

Gör tentamensanmälan i Mitt Ladok

Genvägar

Läs mer