Verksamhetsförlagd utbildning (vfu)

Spara favorit 25 jun juni 2019
 Utbilldningsvetenskap

Delar av lärarutbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning (vfu) och den görs ute på olika förskolor/skolor. På den här sidan finner du viktig information som du kommer att behöva inför din vfu.

Vfu-systemet, registrera vfu-önskemål
All vfu som Mittuniversitetets lärarstudenter gör, administreras via vfu-systemet. På den här sidan loggar du som är lärarstudent in i vfu-systemet och registrerar dina vfu-önskemål under bestämda önskeperioder Använd samma inloggningsuppgifter som till ditt studentkonto. 

Logga in som:                

Inloggningsproblem? Läs här!Lyssna

Kontakta oss!

vfuadmin@miun.se

Vfu-studierektor, huvudansvar för: 
Förskollärarprogrammet,
fritidslärarprogrammet och
grundlärarprogrammet.
Marianne Flyckt Hahlin

Vfu-ansvarig för ämneslärarprogrammet:
Ingela Gustafsson Norberg