Delar av lärarutbildningen består av vfu och den görs ute på olika förskolor/skolor. På den här sidan finns viktig information som du behöver inför din vfu. Välj "meny" uppe till vänster hittar du mer information, kursmaterial, kontaktuppgifter till vfu-samordnare etc.


Information om coronaviruset 

 

Vfu-systemet - det är där du som lärarstudent anmäler dig för vfu!   
All vfu som Mittuniversitetets lärarstudenter gör, administreras via vfu-systemet. På den här sidan loggar du som är lärarstudent in i vfu-systemet och anmäler dig för vfu under bestämda tidsperioder Använd samma inloggningsuppgifter som till ditt studentkonto (användarnamn: abcd1234, inte hela e-postadressen + ditt lösenord).

Logga in som: 

Kontakter:

vfuadmin@miun.se

Vfu-koordinator, övergripande ansvar: Marianne Flyckt Hahlin
Studentsamordnare för lärarutbildningarna, vfu-handläggare: Sanna Jansson
Vetenskaplig ledare, vfu: Maria Styf
Vfu-ansvarig för ämneslärarprogrammet: Ingela Gustafsson Norberg

Informations- och utbildningsfilmer:

Instruktioner till filmerna: Riktat till vfu-handledare som arbetar i övningsskola/övningsförskola inom Mittuniversitetets region.

Instruktioner till filmerna: Riktat till vfu-handledare som arbetar utanför Västernorrland, Jämtland & Hälsingland, samt till vfu-handledare som inte arbetar i en övningsskola/övningsförskola i Miuns region. 

Övningsskolor

Lärarutbildningen

I den här filmen presenteras Mittuniversitetets lärarutbildningar och innebörden av campus-distans.

Vfu-organisationen

Vfu-organisationen

Mittuniversitetets lärarutbildning har sitt säte i Sundsvall där lärarutbildningen finns på institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)....

Övningsskolor

Övningsskolor

Vad är en övningsskola och vad blir viktigt för en väl fungerande praktik vid en övningsskola? Här beskrivs och problematiseras övningsskol...

  Ledarskap

Ledarskap

Vad är ledarskap och vilken betydelse har det pedagogiska ledarskapet under den verksamhetsförlagda utbildningen? Här diskuteras och problematiseras

kollegaobservation vfu

Kollegaobservation

Syftet är att genom observation och uppföljande samtal få syn på en kollegas ledarskap ur ett positivt perspektiv.

Handlingsplaner

Handlingsplaner

I den här filmen beskrivs handlingsplaner som universitetet och övningsskoleområdena har arbetat fram för att ta emot studenter.

Bedömning

Bedömning

Den här filmen handlar om bedömningen under vfun och om det stöd vfu-handledare får från universitetet. Här förklaras bl.a. hur trepartssamtal...

Praxistriangeln

Praxistriangeln

Den här filmen om vår modell för integration mellan teori och praktik där praxistriangeln beskrivs är grunden för lärarutbildningen...

Lärarutbildningen seminarier

Seminarier

I den här filmen beskrivs syftet med didaktiska seminarier och professionsseminarier samt hur de kan genomföras

Kontakt

Marianne Hahlin

Universitetsadjunkt|Vfu-koordinator

010-1428088

Anna Nelding

Universitetsadjunkt|Vfu-koordinator

010-1427983

Ingela Norberg

Universitetsadjunkt|Ämneslärarprogrammet

010-1428173