Erasmus för praktik

Om du inom ramen för dina studier vid Mittuniversitetet ska genomföra praktik eller examensarbete inom EU/EES under minst 60 dagar kan du ansöka om Erasmus+ praktikstipendium.

Erasmus+ stipendiet finansieras av EU-kommissionen i Bryssel och söks löpande via Mittuniversitetet. Ansökan består av Learning Agreement for Traineeship och Grant Agreement. Stipendiets storlek är 555-615 EUR/månad beroende på värdland. Det finns tre olika sätt att åka på Erasmus+ praktik:

 1. Inom ramen för en praktikkurs vid Mittuniversitetet där du tillbringar 2-12 månader med att praktisera på ett företag, universitet, eller en organisation i Europa. Du är registerad på praktikkursen vid Miuttuniversitetet och examineras här. För detta alternativ fyller du i ruta 1 i Table B i Learning Agreement.

 2. Inom ramen för ett examensarbete. Du är registrerad på examensarbete vid Mittuniversitetet och examineras här, men bedriver datainsamling vid ett universitet, organisation, eller företag i Europa. Din handledare vid Miun ska godkänna praktiken/datainsamlingen. Om du genomför praktiken på ett av Miuns partneruniversitet får du inte registreras på kurs vid värduniversitetet. Då ska du söka Erasmus+ stipendiet för studier istället. För detta alternativ fyller du i ruta 1 i Table B i Learning Agreement.

 3. Utanför ditt ordinarie studieprogram. Någon från din avdelning (programansvarig/kursansvarig) behöver bekräfta praktikens akademiska koppling. Du får inga högskolepoäng, men ska be examensenheten att lägga in praktiken som en not i i ditt Diploma Supplement när du tar ut examen. För detta alternativ fyller du i ruta 2 i Table B i Learning Agreement.

Det är tillåtet att åka på Erasmuspraktik efter att man tagit ut examen, men ansökan om praktikstipendium måste ske under din sista termin vid Mittuniversitetet medan du fortfarande är student. Observera att du i detta fall varken får praktiken tillgodoräknad som poäng eller som en not i Diploma Supplement. Hela praktikperioden ska rymmas inom 12 månader från examensbevisets datum. Åker du utanför ditt studieprogram behöver någon från din institution bekräfta praktikens akademiska koppling. För detta alternativ fyller du i ruta 3 i Table B i Learning Agreement.

Erasmus+ praktikstipendiebelopp för praktik fram till 31/5 2021 (pdf)

Kriterier 

Praktiken ska pågå under minst 60 dagar och bedrivas på heltid. Praktikplatsen ska ha godkänts av din institution (till exempel av programansvarig) och vara inom ramen för din utbildning (poänggivande eller godkänd att ingå som not i Diploma Supplement) eller ha akademisk koppling om praktiken genomförs efter examen. Vissa EU-institutioner, till exempel de som hanterar EU-program är inte giltiga för Erasmuspraktik.

Erasmusstipendium för utbyten till Storbritannien kan beviljas för höstterminen 2020. Mer information om Erasmus+ och Brexit.

Ansökan

Ansökan om stipendium för Erasmus+ praktik görs när du ordnat en godkänd praktikplats, och innan praktiken påbörjats. Stipendium kan inte beviljas i efterhand. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. Du ansöker genom att fylla i nedanstående dokument, skanna och skicka till Lilja Persson vid Mittuniversitetets International Relations Office.

 1. Grant Agreement för ansökan om Erasmus+ praktikstipendium (PDF) - Detta dokument fylls i av dig som söker och undertecknas av dig och av praktik/programansvarig.
 2. Learning Agreement for Traineeship (worddokument) - Detta kontrakt är på engelska och innehåller delar som ska fyllas i av dig, praktik/programansvarig och din kontaktperson på praktikplatsen. Blanketten fylls i elektroniskt.
 3. Betygsutdrag ur Ladok

Vid beviljat stipendium:

Före:

 1. Att läsa: Erasmus Student Charter, en del av kontraktet som beskriver vad du som Erasmusstudent kan förvänta dig av både hemlärosäte och värdorganisation, vad som förväntas av dig, och även var du vänder dig med eventuella klagomål.
 2. Erasmus+ Online Language Support (OLS) Assessment test. Bedömer språkkunskaper i språket som huvudsakligen används under praktiken. Testet ska genomföras före och efter din praktikperiod. Länk till testet skickas när Erasmus+ stipendiet beviljats.

Efter praktikens slut:

 1. Erasmus+ Online utvärdering: länk skickas efter praktikperiodens slut.
 2. Erasmus+ Online Language Support, andra bedömningen.
 3. After the Mobility Trainee Certificate. Sista delen av Learning Agreement. Fylls i av värdorganisationen vid praktikens slut. Skannas till Lilja Persson, International Relations Office.

Frågor besvaras av Lilja Persson vid International Relations Office
Information om möjliga praktikplatser utomlands