Minor Field Studies (MFS) var ett stipendium från SIDA, som gett studenter möjlighet att göra sitt examensarbete eller skriva sin C/D-uppsats i ett låg- eller medelinkomstland. Stipendieprogrammet fasades ut våren 2023.

Frågor besvaras av

International Office

International Office

Sidan uppdaterades 2024-02-20