Minor Field Studies (MFS) är ett stipendium från SIDA, som ger studenter möjlighet att göra sitt examensarbete eller skriva sin C/D-uppsats i ett låg- eller medelinkomstland.

Frågor besvaras av

Maria Runering

Internationell Handläggare|International Officer

+46 (0)10-1427837