Ändring av kursval

Spara favorit

Meddela kontaktpersonen på din avdelning och International Relations Office om du behöver ändra ditt Learning Agreement eller avbryta en kurs. Vänd dig till den internationella kontaktpersonen på din avdelning för vägledning.

Sedan fyller du i delen During the MobilityLyssna i Learning Agreement, och skickar det till International Relations Office och kontaktpersonen på din avdelning.