Rekommenderade universitet vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, NMT

Institutionen för Ekoteknik och hållbart byggande (EHB) och Institution för Naturvetenskap (NAT)

University of Tartu, Estonia (Master level)
Ecole des métiers de l'Environment (EME), France
Lucerne University of Applied Sciences and Arts, Switzerland
Hochschule Bremen, Germany
IT Sligo, Ireland
VIVES, Belgium
Donghua University, Shanghai, China (projects and some courses in English)

Institutionen för Elektronikkonstruktion (EKS)

Beijing Information Science and Technology University, China
Beijing University of Technology, China
ESIEA Graduate School of Engineering, France
ESIGELEC, Rouen, France
Lucerne University of Applied Arts, Switzerland
Osnabrueck University of Applied Science, Germany
Technische Universität Chemnitz, Germany
Universita degli Studie di Salerno, Italy
University of Modena, Reggio Emilia, Italy

Institutionen för Informationssystem och teknologi (IST) 

Beijing Information Science and Technology University, China
Beijing University of Technology, China
Hogeschool van Amsterdam, the Netherlands
Lucerne University of Applied Sciences and Arts, Switzerland
Osnabrueck University of Applied Science, Germany
Università degli Studi di Bologna 'Alma Mater Studiorum', Italy
University of Modena, Reggio Emilia, Italy
Università degli Studi di Padova, Italy 

Institutionen för Design (DES)

Hogeschool van Amsterdam, the Netherlands
Howest University of Applied Sciences, Kortijk, Belgium
IT Sligo, Ireland
Osnabrueck University of Applied Sciences, Germany

Institutionen för Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)

Hogeschool van Amsterdam, the Netherlands
Howest, Kortrijk, Belgium
ISCOM, Paris, France
Mary Immaculate College, Limerick, Ireland
NHL Stenden University of Applied Sciences, the Netherlands

 

Bilaterala avtal utanför Europa

Dessa avtal är universitetsövergripande och därmed öppna för alla Mittuniversitetets studenter att söka, oavsett avdelningstillhörighet. Däremot erbjuder inte alla universitet alla ämnen och passar därför inte alla utbildningar. Se respektive hemsidor för aktuellt kursutbud. Det är även viktigt att känna till att Mittuniversitetet inte har egna stipendier för studier utanför Europa. Läs vidare på Stipendium

Kanada

Partneruniversiteten i Kanada tar inte ut studieavgifter och kräver inte heller språkintyg. Däremot kan det krävas att utbytesstudenter tecknar universitets egen försäkring. Kostnad för inresetillstånd som söks online tillkommer, ca 7 CAD.  Särskilt "Study Permit" behövs endast om studieperioden är 6 månader eller längre. Även det söks online.

University of Northern British Columbia, Prince George, 3 studieavgiftsfria platser per läsår. Att bo på campus är ett krav för utbytesstudenter. Avdelningen för Socialt Arbete har förtur på dessa platser. Kostnad ca 4500 CAD/termin, inklusive alla måltider. Kostnad för försäkring tillkommer, ca 220 CAD. 15 credits vid UNBC motsvarar 30 högskolepoäng. OBS INGA PLATSER HT2021 pga Covid-19 pandemin.

Mt Allison University, Sackville, New Brunswick, 2 studieavgiftsfria platser per läsår.  15 credits vid Mount Allison motsvarar 30 högskolepoäng.

USA

En del av partneruniversiteten i USA tar ut en studieavgift och kräver språkintyg, och andra inte. Visumkostnader och ev. vaccinationskostnader ca 4000 SEK tillkommer. För att få studentvisum till USA krävs dokumentation att man kan finansiera hela sin studietid, både genom intyg om studiemedel från CSN och egna bankintyg. Intervju för att erhålla studentvisum sker på amerikanska ambassaden i Stockholm.

Austin Peay State University, Clarksville, TN 2-4 studieavgiftsfria platser per läsår, språkintyg krävs inte.  25 USD i ansökningsavgift. 15 credits vid Austin Peay State University motsvarar 30 högskolepoäng.

Coe College, Cedar Rapids, IO: 2 studieavgiftsfria platser per läsår, språkintyg krävs inte. Obligatorisk försäkringsavgift 79 USD/månaden. 15 credits vid Coe College motsvarar 30 högskolepoäng.

Australien

Studieavgiftsfria platser, men språkintyg krävs. Visumkostnader ca 4000 SEK tillkommer. Visum söks online.

Terminstider Australien: hösttermin/semester 2: juli-november, vårtermin/semester 1: februari-juni.

Central Queensland University 2 studieavgiftsfria platser per läsår (ytterligare platser mot studieavgift på 11210 AUD/termin inklusive boende och 3 måltider/dag). Språkintyg i engelska krävs. OBS INGA PLATSER 2021/22.

Charles Sturt University 2 studieavgiftsfria platser per läsår. Språkintyg i engelska krävs.

Utbyten inom nätverket NORTH2NORTH