Skulle du vilja prova på att jobba utomlands? Vill du skaffa dig arbetslivserfarenhet som är relevant för din utbildning? Då är Erasmus+ praktik kanske något för dig.

Dator

Vad är Erasmus+ praktik?

En möjlighet att få arbetslivserfarenhet inom ett EU/EES land. Precis som för studier gäller att praktiken ska ha relevans för din utbildning. Det är upp till dig att hitta en praktikplats som sedan måste godkännas av institutionen där du studerar. Studenter får ett stipendium för att praktisera en period på 2 till 12 månader. För att uppfylla kravet för stipendium måste praktikperioden vara minst 60 dagar och vara på heltid. Ansökningsperioden är öppen under hela året och vi tar emot ansökningar löpande.  

Tre sätt att göra utlandspraktik inom Erasmus+

1. Inom ramen för en praktikkurs/examensarbete vid Mittuniversitetet:
Du är registrerad vid Mittuniversitetet och examineras här men bedriver datainsamling/praktik vid ett universitet, organisation eller företag i Europa.

2. Som en frivillig praktik utanför ditt ordinarie studieprogram vid Mittuniversitetet:
Detta alternativ är icke-poänggivande praktik och institutionen behöver godkänna praktiken och bekräfta dess akademiska koppling. Du ber sedan examensenheten att lägga in praktiken som en not i Diploma Supplement när du tar ut examen.

3. Recent Graduate: Du har möjlighet att göra Erasmuspraktik efter det att du har tagit examen:
Viktigt att veta i detta fall är att du måste ansöka om Erasmuspraktiken medan du fortfarande är inskriven som heltidsstudent vid Mittuniversitetet. Sedan kan du utföra själva praktikperioden upp till 12 månader efter det att examen har utfärdats: Exempel: Studenten tar examen 7 juni 2020 (datum på examensbevis) -->ansöker om Erasmuspraktik före detta datum -->genomför och avslutar praktikperioden före 7 juni 2021.