Utveckla dig själv

Här hittar du ett urval kurser ur vårt ordinarie utbud som vi tycker passar extra bra för dig som vill kompetensutveckla dig vid sidan av ditt jobb.

Alla kurser nedan går på deltid och distans, har koppling till arbetslivet på ett eller annat sätt och startar ht -20. Sista ansökningsdag är 15 april. Hittar du inte din drömkurs här eller vill kolla in kompetensuvecklingskurser som startar vt-21 kan du söka bland samtliga våra kurser i vårt utbud. 

Data och IT

Arkiv- och informationsvetenskap för registratorer GR (A), 30 hp

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Hållbar arkitektur, 7,5 hp

Datavetenskap GR (A), Avancerad Excel, 10,5 hp 

Datavetenskap GR (B), Introduktion till koncern- och IT-arkitektur, 7,5 hp

Datavetenskap GR (B), Verksamhetsutveckling och förändringsanalys, 7,5 hp

Datavetenskap GR (C), Avancerad verksamhetsutveckling, 15 hp

Datateknik AV, Tillämpad maskininlärning, 3 hp

Datateknik AV, Internet of Things-protokoll, 3hp

Informatik GR (A), Projektledning, 7,5 hp

Informatik GR (A), Digitaliseringskunskap med didaktisk inriktning, 7,5 hp 

Ekonomi, juridik, samhälle och turism

Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp

Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp

Företagsekonomi GR (A), Företagsekonomi för elitidrottare, 30 hp

Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp

Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp

Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp

Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp

Genusvetenskap GR (A), Normkritik som teori och praktik, 15 hp

Geografi GR (A), Globala miljöförändringar, 7,5 hp

Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp

Juridik GR (A), Offentlig upphandling - grundkurs, 7,5 hp

Nationalekonomi GR (A), 30 hp

Nationalekonomi GR (A), Introduktion till fastighetsekonomi, 7,5 hp

Nationalekonomi GR (A), Regional ekonomi och politik, 7,5 hp

Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp

Turismvetenskap GR (A), Evenemangsturism, 7,5 hp

Turismvetenskap GR (A), Konsumentbeteende inom turism, 7,5 hp

Turismvetenskap GR (A), Naturturism, 7,5 hp

 

Idrott, hälsa och vård

Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära parasport, 7,5 hp

Medicinsk vetenskap AV, Akut omhändertagande, 7,5 hp

Medicinsk vetenskap AV, Diabetes Mellitus I, 15 hp

Omvårdnad AV, Avancerad kirurgisk omvårdnad, 15 hp

Omvårdnad AV, Avancerad medicinsk omvårdnad, 15 hp

Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vård och rehabilitering I, 7,5 hp


Medier och design 

Bildjournalistik GR (A), Att berätta med bilder, 7,5 hp 

Fotografi GR (A), Digital fotografi, 7,5 hp 

Fotografi GR (A), Ljus och form, 7,5 hp

Grafisk design GR (A), Universell utformning av digital tillgänglighet, 15 hp

Industridesign GR (A), Design av lätthanterliga förpackningar, 15 hp 

Journalistik GR (A), Säkrare digital kommunikation och källskydd, 7,5 hp

Journalistik GR (A), Video för sociala medier, 7,5 hp

Ljudproduktion GR (A), Ljudproduktion för teater och scenframställning, 7,5 hp

Ljudproduktion GR (A), Tekniskt ljudskapande, 7,5 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation, 7,5 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Strategisk kommunikation, 7,5 hp

 

Språk, litteratur, religion 

Engelska GR (A), Business Writing, 7,5 hp

Engelska GR (A), Business Writing II, 7,5 hp

Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska, 7,5 hp

Religionsvetenskap GR (A), Magi i teori och praktik, 15 hp

Religionsvetenskap GR (A), Samisk religion med didaktisk inriktning, 7,5 hp

 

Statsvetenskap

Brott och straff i svensk politik, 7,5 hp

Statsvetenskap GR (A), 30 hp

Statsvetenskap GR (B), 30 hp

Statsvetenskap GR (C), 30 hp


Teknik

Maskinteknik GR (A), Moderna material, 7,5 hp

Undervisning och människors beteende

Brott och straff i svensk politik, 7,5 hp

Informatik GR (A), Digitaliseringskunskap med didaktisk inriktning, 7,5 hp

Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 hp

Kriminologi GR (A), Kriminella beteendets psykologi, 7,5 hp

Kriminologi GR (A), Utvärdering av brottspreventiva insatser, 7,5 hp

Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktisk praktik, 7,5 hp

Pedagogik GR (A), Goda lärmiljöer - Språklig mångfald som resurs i förskolan, 7,5 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Socialt, emotionellt och interkulturellt lärande, 7,5 hp

Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola, 15 hp

Psykologi GR (A), Introduktion till Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), 7,5 hp

Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching, 7,5 hp

Psykologi GR (A), Organisationspsykologi: Effektiva organisationer, 7,5 hp