Personal

Här hittar du ett urval kurser ur vårt ordinarie utbud som vi tycker passar extra bra för dig som vill kompetensutveckla dig vid sidan av ditt jobb.

Alla kurser nedan går på deltid och distans, har koppling till arbetslivet på ett eller annat sätt och startar vårterminen -21 (sen anmälan), sommaren -21, höstterminen -21 eller vårterminen -22.

Sista ansökningsdag till sommarkurserna är 15 mars, till höstens kurser 15 april och till till våren -22 15 oktober.

Hittar du inte din drömkurs här kan du söka bland samtliga våra kurser

Data och IT

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Hållbar arkitektur, 7,5 hp

Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), IT-forensik för arkivarier, 7,5 hp

Arkiv- och informationsvetenskap för registratorer GR (A), 30 hp

Arkiv- och informationsvetenskap GR (B), 30 hp

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Informationshantering och dokumentstyrning, 7,5 hp

Datavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden, 7,5 hp

Datavetenskap GR (A), Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet, 7,5 hp

Datavetenskap GR (A), Programmeringsmetodik I med Java, 7,5 hp

Datavetenskap GR (B), Programmeringsmetodik II med Java, 7,5 hp

Datavetenskap GR (B), Informationssystemutveckling, 7,5 hp

Datavetenskap GR (B), Introduktion till koncern- och IT-arkitektur, 7,5 hp

Datavetenskap GR (B), Verksamhetsutveckling och förändringsanalys, 7,5 hp

Datavetenskap GR (C), Avancerad verksamhetsutveckling, 15 hp

Datavetenskap GR (B), XML, 7,5 hp

Datateknik AV, Tillämpad maskininlärning, 3 hp

Datateknik AV, Internet of Things-protokoll, 3hp

Informatik GR (A), Digitaliseringskunskap med didaktisk inriktning, 7,5 hp


Ekonomi, juridik, samhälle och turism

Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp

Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp

Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp

Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp

Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp

Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp

Genusvetenskap GR (A), Normkritik som teori och praktik, 15 hp

Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp

Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp

Idrott, hälsa och vård

Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vård och rehabilitering I, 7,5 hp


Medier och design 

Bildjournalistik GR (A), Filma med drönare, 7,5 hp

Bildjournalistik GR (A), Att berätta med bilder, 7,5 hp

Bildjournalistik GR (A), Storytelling med text och bilder, 7,5 hp

Fotografi GR (A), Digital fotografi, 7,5 hp 

Fotografi GR (A), Ljus och form, 7,5 hp

Fotografi GR (A), Digital bildbehandling för foto och film, 7,5 hp

Grafisk design GR (A), Universell utformning av digital tillgänglighet, 15 hp

Industridesign GR (A), Design av lätthanterliga förpackningar, 15 hp 

Journalistik GR (A), Video för sociala medier, 7,5 hp

Journalistik GR (A), Skriva för webben, 7,5 hp

Journalistik GR (A), Säkrare digital kommunikation och källskydd, 7,5 hp

Journalistik GR (A), Podcast, berättande och produktion, 7,5 hp

Ljudproduktion GR (A), Introduktion till podcasting, 7,5 hp

Ljudproduktion GR (A), Tekniskt ljudskapande, 7,5 hp

Ljudproduktion GR (A), Ljudproduktion för teater och scenframställning, 7,5 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation, 7,5 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation och kommunikation, 7,5 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Strategisk kommunikation, 7,5 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Kriskommunikation, 15 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Strategisk digital kommunikation, 15 hp


Natur och miljö

Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp


Språk, litteratur, religion 

Engelska GR (A), Business Writing, 7,5 hp

Engelska GR (A), Business Writing II, 7,5 hp

Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska, 7,5 hp

Statsvetenskap

Statsvetenskap GR (B), 30 hp

Statsvetenskap GR (C), 30 hp

Teknik

Elektronik AV, Effekter och strategier inom IoT, 3 hp

Kvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsteknik inom socialt företagande, 15 hp

Kvalitetsteknik GR (A), Processer och verktyg för förbättringar, 7,5 hp

Undervisning och människors beteende

Bild GR (B), Bild och visuell kultur, 30 hp

Sök utbildning till hösten!

Sista ansökningsdag är 15 april!

eller