Kurser på distans

Spara favorit Skriv ut 13 sep september 2017

Att gå en distanskurs är en stor frihet men innebär också ett stort ansvar. Så länge du har en uppkoppling kan du gå på föreläsningar, diskutera med lärare och få en spännande och bra utbildning på distans. Vare sig du bor i Nikkaloukta eller New York. Några distanskurser har en eller flera obligatoriska träffar*. Läs mer på respektive kurs.

* I vissa distanskurser kan det ingå en tentamen som kan genomföras vid ett lärcentra eller lärosäte på eller i närheten av hemorten. Se reglerna för salstentamen på annan ort i sin helhet här.

Kurser på distans våren 2018

Kurser på distans läsåret 2017/2018

Datavetenskap  
Kurs Nivå Hp
Datavetenskap GR (A), Avancerad Excel, 10,5 hp Grundnivå 10,5
Datavetenskap GR (A), Databaser, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (A), Grunderna i VBA för Excel och Word, 9 hp Grundnivå 9
Datavetenskap GR (A), Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (A), Programmeringsmetodik I med Java, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (A), 30 hp 30
Datavetenskap GR (B), Informationssystemutveckling, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (B), Introduktion till koncern- och IT-arkitektur, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (B), Programmeringsmetodik II med Java, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (B), Verksamhetsutveckling och förändringsanalys, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (B), XML, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Datavetenskap GR (B), 30 hp 30
Datavetenskap GR (C), Avancerad verksamhetsutveckling, 15 hp Grundnivå 15
Datavetenskap GR (C), Examensarbete Datavetenskap, 15 hp Grundnivå 15
Datavetenskap GR (C), 30 hp 30
Engelska  
Kurs Nivå Hp
Engelska GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Engelska GR (A), Business Writing II, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Engelska GR (A), Business Writing, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Engelska GR (A), Engelska för lärare åk 4-6, 30hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp Grundnivå 30
Engelska GR (A), Muntlig affärsengelska, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Engelska GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Engelska GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Engelska AV, Humanistiska perspektiv, 7,5 hp Avancerad 7,5
Engelska AV, Lingvistik, 7,5 hp Avancerad 7,5
Engelska AV, Litteratur och miljö, 7,5 hp Avancerad 7,5
Engelska AV, Litteraturteori I, 7,5 hp Avancerad 7,5
Folkhälsovetenskap  
Kurs Nivå Hp
Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Folkhälsovetenskap GR (A), Photovoice - en metod för ökad delaktighet och empowerment, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Folkhälsovetenskap GR (A), Våld i nära relationer, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Folkhälsovetenskap GR (B), Delaktighet och social förändring, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Folkhälsovetenskap GR (B), Migration och hälsa, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Folkhälsovetenskap GR (B), Socialepidemiologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Folkhälsovetenskap AV, Hälsovetenskap, 7,5 hp Avancerad 7,5
Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning, 7,5 hp Avancerad 7,5
Folkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp Avancerad 7,5
Folkhälsovetenskap AV, Kvantitativ metod och epidemiologi, 7,5 hp Avancerad 7,5
Folkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och riskbedömning, 7,5 hp Avancerad 7,5
Folkhälsovetenskap AV, Strategiskt folkhälsoarbete, 7,5 hp Avancerad 7,5
Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp Avancerad 15
Företagsekonomi  
Kurs Nivå Hp
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Samhällsentreprenörskap för kreativ utveckling GR (A), 30 hp 30
Företagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Företagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia  
Kurs Nivå Hp
Historia GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Historia GR (A), Förintelsen och andra folkmord, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (A), Latinamerikansk historia och kultur, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (A), Militärhistoria, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (A), Rasismens historia, 15 hp Grundnivå 15
Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp. (1-15). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp Grundnivå 15
Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 1-3, 15 hp. (1-15). Ingår i Lärarlyftet, 15 hp Grundnivå 15
Historia GR (A), Samhällsorientering för lärare åk 4-6, 30 hp. (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 hp Grundnivå 30
Historia GR (A), Släktforskning - en introduktion, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (A), Släktforskning - fortsättningskurs, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Historia GR (B), Skog, miljö och ideologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (B), Stat, nation och minoritet, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Historia GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Informatik  
Kurs Nivå Hp
Informatik GR (A), Användarcentrerad systemutveckling I, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Informatik GR (A), Projektledning, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Informatik GR (B), Agil systemutveckling, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Informatik GR (C), Bedömning av aktuell forskning och utveckling, 15 hp Grundnivå 15
Informatik AV, Design och användning av Informationssystem, 7,5 hp Avancerad 7,5
Informatik AV, Designvetenskap, 7,5 hp Avancerad 7,5
Informatik AV, Examensarbete, 15 hp Avancerad 15
Informatik AV, Examensarbete, 30 hp Avancerad 30
Informatik AV, Informationsdelning, 7,5 hp Avancerad 7,5
Informatik AV, Kunskapshantering i distribuerade miljöer, 7,5 hp Avancerad 7,5
Kriminologi  
Kurs Nivå Hp
Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kriminologi GR (A), Kriminalitet och missbruk, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 hp Grundnivå 15
Kriminologi GR (A), Kriminologi A II, 15 hp Grundnivå 15
Kriminologi GR (B), Beroendelära och kriminalitet, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kriminologi GR (B), Partnervåld, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kriminologi GR (B), Uppsats, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kriminologi GR (B), Viktimologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Kriminologi GR (B), Våld och våldsbrott, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Litteraturvetenskap  
Kurs Nivå Hp
Litteraturvetenskap GR (A), 1, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Litteraturvetenskap GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap GR (A), Barn- och ungdomslitteratur, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap GR (A), Kreativt skrivande, Barn & ungdom, 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap GR (B), Kreativt skrivande, 30 hp Grundnivå 30
Litteraturvetenskap GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Medie- och kommunikationsvetenskap  
Kurs Nivå Hp
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation och kommunikation, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk kommunikation i sociala medier, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk kommunikation, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Pedagogik  
Kurs Nivå Hp
Pedagogik GR (A), Elevinflytande som didaktiskt/pedagogiskt instrument, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Pedagogik GR (A), Kunskapssyn, bedömning och betyg, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Grundnivå 15
Pedagogik GR (A), Läs- och skrivutveckling; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 15 hp Grundnivå 15
Pedagogik GR (A), Pedagogik, 30 hp Grundnivå 30
Pedagogik GR (A), Socialpedagogik, 15 hp Grundnivå 15
Pedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola, 15 hp Grundnivå 15
Pedagogik GR (A), Studieteknik, 3 hp Grundnivå 3
Pedagogik GR (B), Pedagogik, 30 hp Grundnivå 30
Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp Grundnivå 30
Pedagogik AV, Entreprenörskap och utbildning, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Forskning inom läs- och skrivutveckling, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Forskningsmetodik, 15 hp Avancerad 15
Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp Avancerad 15
Pedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Metodologi och etik I, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Metodologi och etik II, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Pedagogik som vetenskap, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Självständigt arbete, 15 hp Avancerad 15
Pedagogik AV, Självständigt arbete, 30 hp Avancerad 30
Pedagogik AV, Skolförbättring och ledarskap, 7,5 hp Avancerad 7,5
Pedagogik AV, Vetenskapsfilosofi, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi  
Kurs Nivå Hp
Psykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Introduktion till Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Introduktionsblock, 30 hp Grundnivå 30
Psykologi GR (A), Klinisk psykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Ledarskap och coaching, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Organisationspsykologi: Effektiva organisationer, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Positiv psykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Strategiskt personalarbete, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (A), Utvecklingspsykologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Psykologi GR (B), Forskningsmetodik I, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Psykologi GR (C), Uppsatskurs med kandidatexamen, 30 hp Grundnivå 30
Psykologi AV, Affektiv neurovetenskap och psykofysiologi, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotion i ett socialt och kulturellt perspektiv, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotion inom psykopatologi, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotion och arbetsliv, 7,5 hp Avancerad 7,5
Psykologi AV, Emotion och beslutsfattande, 7,5 hp Avancerad 7,5
Religionsvetenskap  
Kurs Nivå Hp
Religionsvetenskap GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Religionsvetenskap GR (A), A1, 15 hp Grundnivå 15
Religionsvetenskap GR (A), A2, 15 hp Grundnivå 15
Religionsvetenskap GR (A), Samisk religion med didaktisk inriktning, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Religionsvetenskap GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Religionsvetenskap GR (B), B2, 15 hp Grundnivå 15
Religionsvetenskap GR (B), I, 15 hp Grundnivå 15
Religionsvetenskap GR (C), 30 hp Grundnivå 30
Religionsvetenskap AV, 30 hp Avancerad 30
Religionsvetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp Avancerad 30
Sociologi  
Kurs Nivå Hp
Sociologi GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Sociologi GR (A), Intersektionella perspektiv på migration och risk, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Sociologi GR (A), Ledarskap och organisationsteori, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Sociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp Grundnivå 15
Sociologi GR (A), Organisering av friska arbetsplatser, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Sociologi GR (A), Sociologi och Genus, 30 hp Grundnivå 30
Sociologi GR (A), Ungdomssociologi, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Sociologi GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Svenska språket  
Kurs Nivå Hp
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i åk 1-6, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket GR (A), 30 hp Grundnivå 30
Svenska språket GR (A), Facklitteraturens värld - sakprosa i teori och praktik, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket GR (A), Svenska för lärare i år 4-6, 1-30. Ingår i Lärarlyftet, 30 hp Grundnivå 30
Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A1, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A2, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A3, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket GR (A), Svenska som andraspråk A4, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket GR (B), 30 hp Grundnivå 30
Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B1, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B2, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket GR (B), Svenska som andraspråk B3, 7,5 hp Grundnivå 7,5
Svenska språket GR (C), 30 hp Grundnivå 30

Skräddarsy din utbildning

Medie- och kommunikationsvetenskap, Info PR

Visste du att du kan plocka ihop fristående kurser till vissa examina genom att själv välja fristående kurser? Genom att läsa kurser kan du kombinera dem så att de ger dig den kompetens du behöver inom ditt intresseområde.

Ta kontakt med Examensenheten för examensregler och studievägledare/studierektorn för ämnet som du är intresserad av för val av kurser.

Så här kan du plocka ihop din egen examen

Så fungerar distansutbildning

Studenter Campus Sundsvall

Att studera på distans är både kul, givande och flexibelt men kräver lika mycket studietid som att studera på campus. Läs mer om vad distansstudier kan innebära för dig

Regler för salstentamen på annan ort

Studenternas förfrågningar och önskemål om att få tentera på annan ort har ökat stort de senaste åren. För att öka rättssäkerheten och underlätta administrationen kring salstentamen på annan ort finns det nu nya universitetsgemensamma regler och riktlinjer.

Du som är student och läser kurstillfällen med studieformen DST eller ITD berörs av de nya riktlinjerna.

Så här kommer de nya reglerna att påverka dig

Läs mer om salstentamen på annan ort