Vår värld är alltmer beroende av visuell kommunikation, med fler än 1,8 miljarder fotografier som laddas upp till Internet varje dag. Hur skapar vi betydelse av denna mängd bilder? Vilka signaler skickar vi ut när vi delar eller publicerar en viss bild? Hur kan fotografi användas i konstnärlig och akademisk forskning? Våra kurser inom fotografi ger deltagare från en mängd olika områden grunder i visuell kunskap både om - och genom -fotografi.

fotostudio

Sidan uppdaterades 2022-12-27