Fotografi | miun.se

Vår värld är alltmer beroende av visuell kommunikation, med fler än 1,8 miljarder fotografier som laddas upp till Internet varje dag. Hur skapar vi betydelse av denna mängd bilder? Vilka signaler skickar vi ut när vi delar eller publicerar en viss bild? Hur kan fotografi användas i konstnärlig och akademisk forskning? Våra kurser inom fotografi ger deltagare från en mängd olika områden grunder i visuell kunskap både om - och genom -fotografi.

fotostudio

Kamerans förmåga att berätta en historia, fånga ögonblick och förmedla känslor har alltid fascinerat mig.

Läs hela intervjun med Kevin Gater

Vår värld är alltmer beroende av den visuella kommunikationen

Läs hela intervjun med Linda Thompson

Sidan uppdaterades 2022-04-11