Musik- och ljuddesign är internetbaserad med handledning över nätet och ett fåtal träffar på de tre olika kursgivande universiteten/högskolorna: Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Högskolan Dalarna.

äo_media_kommunikation

Musik- och ljuddesign, 120 hp, distans

Utbildningen är Internetbaserad med handledning över nätet och ett fåtal träffar på de tre olika kursgivande universiteten / högskolorna Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Högskolan Dalarna. De tre lärosätena bidrar med sina egna, specifika ämnesområden inom ljudteknik, musik- och ljuddesign för att ge dig en utbildning som möter marknadens krav. Teori och praktik samsas i utbildningens många produktionsuppgifter, men också i de uppgifter som handlar om att analysera befintliga ljud- och musikproduktioner. I slutet av utbildningen finns också en arbetsplatsförlagd praktikperiod.

Efter genomförd utbildning kommer du som student ha en god teoretisk insikt, relevanta praktiska färdigheter och en realistisk uppfattning om möjligheterna till en karriär i ljud- och musikbranschen. Då väntar en arbetsmarknad som omfattar ett stort antal institutioner och företag. Yrkesverksamma musiker kan med denna utbildning utveckla sin egen förmåga som musiker samt producera sina egna inspelningar för marknadsföring och lansering av sin musik. Påbyggnad av utbildningen kan också ske med ett extra år i ljudproduktion som ges i campusform av Högskolan Dalarna i Falun och resulterar i en kandidatexamen.

Distansstudier – vad innebär det?

Programmet är ett samarbete mellan tre undervisningsmiljöer: ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna/Falun, musikproduktionsämnet vid Linnéuniversitetet/Växjö och ljudproduktion vid Mittuniversitetet/Sundsvall. Kurserna i programmet ges av ett lärosäte åt gången, enligt den översikt över programmet som du hittar under länknamnet ”Kursordning”.

Genom detta samarbete får du som student möta högsta möjliga lärarkompetens inom det aktuella området. I stort sett hela undervisningen kommer att ges på distans och går på hel- eller halvfart. Ett eller två undervisningstillfällen per termin kommer att förläggas till någon av de tre orterna (Falun, Växjö eller Sundsvall). Undervisningen genomförs huvudsakligen via s.k. lärplattformar, vilket är samma lösning som annan högre utbildning på distans. På dessa plattformar når du som student föreläsningar, instruktioner för seminarier och laborationer, tentamensuppgifter, etc, men lämnar också in PM, laborationsrapporter och tentamen. Plattformen ger också möjlighet till kontakt med både lärare och andra studenter. Mittuniversitetets och Linnéuniversitetets lärplattform heter Moodle. Högskolan Dalarnas använder plattformen Fronter.

Som student förväntas du arbeta självständigt med dina studier, dvs själv planera och genomföra dem inom de ramar som kurserna ger. I stor utsträckning kan du studera på tider som du bestämmer själv, eftersom föreläsningar, laborationsinstruktioner, skrivuppgifter går att ta del av på utbildningsplattformen. Seminarier kommer dock att äga rum på tider som bestäms av undervisande lärare.

Om kurserna

Sök till programmet

Programmet söker du på något av de tre lärosätena via antagning.se 

Kurserna ges sedan av alla tre lärosäten, men du måste vara inskriven på programmet på något av lärosätena.