Program

Spara favorit 8 okt oktober 2018

Mittuniversitetet har program i ett brett spektra. Här kan du få en examen i allt från teknik och data till samhällsvetenskap och vård.

Program i samverkan med Uppsala universitet

Biomedicinsk analytiker

Grundutbildningsprogram läsåret 2018/2019

Program Nivå Hp
Automationsingenjör Grundnivå 180
Basår/behörighetsgivande utbildning Behörighetsgivande utbildning 60
Beteendevetenskapligt program Grundnivå 180
Byggingenjör Hållbart byggande Grundnivå 180
Civilingenjör i datateknik Grundnivå 300
Civilingenjör i elektroteknik Grundnivå 300
Civilingenjör i industriell ekonomi Grundnivå 300
Civilingenjör i teknisk design Grundnivå 300
Civilingenjör i teknisk kemi Grundnivå 300
Datateknik Grundnivå 180
Ekoentreprenör för hållbar utveckling Grundnivå 180
Ekoingenjör Grundnivå 180
Ekonomprogram Grundnivå 180
Ekoteknik Grundnivå 180
Elkraftingenjör Grundnivå 180
Energiingenjör Grundnivå 180
Folkhälsovetenskapliga programmet Grundnivå 180
Förvaltningsjuridiska programmet Grundnivå 180
Grafisk design Grundnivå 180
Idrottsvetenskapligt program Grundnivå 180
Industridesign Grundnivå 180
Informatik med inriktning systemutveckling Grundnivå 180
Journalistprogrammet Grundnivå 180
Kommunikations- och PR-programmet Grundnivå 180
Lärarutbildning - Förskollärare Grundnivå 210
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem Grundnivå 180
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Grundnivå 240
Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Grundnivå 240
Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Grundnivå 300-330
Maskiningenjör - produktutveckling Grundnivå 180
Musik- och ljuddesign Grundnivå 120
Möbel- och byggnadshantverk Grundnivå 120
Nätverksdrift Grundnivå 120
Personal- och arbetslivsprogrammet Grundnivå 180
Processoperatör Grundnivå 120
Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet Grundnivå 180
Programvaruteknik Grundnivå 120-180
Psykologprogrammet Grundnivå 300
Risk- och krishanteringsprogrammet Grundnivå 180
Samhällsvetarprogrammet Grundnivå 180
Sjuksköterskeutbildning Grundnivå 180
Socionomutbildning Grundnivå 210
Sportteknologi – maskiningenjör inom innovativ produktutveckling Grundnivå 180
Turism och destinationsutveckling Grundnivå 180
Webbutveckling Grundnivå 120

Garanterat tak över huvudet

Studentboende, Östersund

Du känner väl till att våra kommuner erbjuder bostadsgaranti?

Så fungerar bostadsgarantin

Utbildningar på olika nivåer

Kurser och program är indelade i olika nivåer:

  1. Behörighetsgivande utbildningar
  2. Ubildningar på grundnivå
  3. Utbildningar på avancerad nivå

Om du inte har läst något på universitet eller högskola tidigare kan du välja utbildningar på grundnivå eller förutbildningsnivå.

När du har en examen på grundnivå kan ett påbyggnadsprogram på avancerad nivå vara ett naturligt nästa steg men då krävs att du har en examen på 180 hp. Magisterprogrammen omfattar 60 hp alltså ett års heltidsstudier och masterprogrammen 120 hp, två års heltidsstudier. Flera av programmen ges på engelska.

Utbildningsinformation

Mats Johansson

Skapa och ladda ner din egen utbildningskatalog eller beställ vår inspirationsbroschyr.
Valet är ditt!

Skapa din egen utbildningskatalog


Beställ vår inspirationsbroschyr