Program på avancerad nivå

Spara favorit 12 dec december 2018

Har du redan en examen på grundnivå kan du fördjupa din kunskap genom att gå ett program på avancerad nivå och bredda din kompetens ytterligare. Genom en examen på avancerad nivå blir du mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och får en examen som är jämförbar internationellt.

Program på avancerad nivå (magister/master/påbyggnad) läsåret 2019/2020