Magister/Master/Påbyggnad

Spara favorit 12 nov november 2018

Har du redan en examen på grundnivå kan du fördjupa din kunskap och bredda din kompetens ytterligare. Vi har magister-/master- samt påbyggnadsutbildningar inom flertalet av våra ämnesområden.

Genom en examen på avancerad nivå blir du mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och får en examen som är jämförbar internationellt.

Rektorsprogrammet
Lärarlyftet

Program magister/master/påbyggnad läsåret 2018/2019

Program Nivå Hp
Barnmorskeprogram Avancerad 90
Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap Avancerad 120
Internationellt masterprogram i datateknik Avancerad 120
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling Avancerad 120
Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning Grundnivå 90
Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision Avancerad 60
Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning Avancerad 60-120
Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering Avancerad 60
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management Avancerad 60
Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling Avancerad 60
Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling Avancerad 60
Magisterprogram i religionsvetenskap Avancerad 60
Magisterprogram i socialt arbete Avancerad 60
Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning Avancerad 60
Magisterprogram i statsvetenskap Avancerad 60
Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap - Prestationsoptimering med inriktning mot elitidrott Avancerad 60
Magisterutbildning i hälsovetenskap Avancerad 60
Magisterutbildning i litteraturvetenskap Avancerad 60
Magisterutbildning i svenska språket Avancerad 60
Magisterutbildning med inriktning mot engelska studier Avancerad 60
Magisterutbildning med inriktning mot historia Avancerad 60
Master i turism Avancerad 120
Masterprogram i elektroniksystem och instrumentation Avancerad 120
Masterprogram i inbyggda sensorsystem Avancerad 120
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion Avancerad 120
Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning Avancerad 120
Masterutbildning i hälsovetenskap Avancerad 120
Projektbaserat masterprogram i biologi Avancerad 120
Projektbaserat masterprogram i datateknik Avancerad 120
Projektbaserat masterprogram i elektronik Avancerad 120
Projektbaserat masterprogram i kemi Avancerad 120
Projektbaserat masterprogram i kemiteknik Avancerad 120
Projektbaserat masterprogram i medie- och kommunikationsvetenskap Avancerad 120
Projektbaserat masterprogram i miljöteknik Avancerad 120
Projektbaserat masterprogram i miljövetenskap Avancerad 120
Projektbaserat masterprogram i teknisk fysik Avancerad 120
Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska Avancerad 60
Specialistutbildning - Intensivvårdssjuksköterska Avancerad 60
Specialistutbildning, Distriktssköterska Avancerad 75