Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 330 hp

Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill bli lärare i gymnasieskolan. Under utbildningen får du de verktyg du behöver för att leda undervisning i morgondagens skola. Genom både teori och praktik får du en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för yrkesrollen. Du kommer också att fördjupa dig i dina framtida undervisningsämnen och hur du i din kommande yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Som färdigutbildad ämneslärare väntar en arbetsmarknad där din kompetens efterfrågas.


 • Start: Hösttermin 2024
 • Inriktning: Svenska/Engelska
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 15
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M4301

Hösttermin 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Hösttermin 2024
 • Inriktning: Samhällskunskap/Historia
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 15
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M2973
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Hösttermin 2024

room Distans med campusträffar, Östersund
 • Start: Hösttermin 2024
 • Inriktning: Samhällskunskap/Historia
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 15
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M4311
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Hösttermin 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Hösttermin 2024
 • Inriktning: Svenska/Samhällskunskap
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 15
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M2263
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Hösttermin 2024

room Distans med campusträffar, Östersund
 • Start: Hösttermin 2024
 • Inriktning: Svenska/Samhällskunskap
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 15
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M4241
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se
 • Start: Hösttermin 2024
 • Inriktning: Historia/Engelska
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 15
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M2983
 • Start: Hösttermin 2024
 • Inriktning: Historia/Engelska
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 15
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M4321
 • Start: Hösttermin 2024
 • Inriktning: Svenska/Engelska
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 15
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M2253

Om programmet

På ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska du välja två undervisningsämnen. Du kan välja mellan ett flertal olika kombinationer bland ämnena svenska, samhällskunskap, historia och engelska. I utbildningen i dina ämnen får du en stabil grund för framtida undervisning. Viktiga delar i ämnesutbildningen är att genomföra självständiga arbeten om 15 hp i respektive undervisningsämne samt de återkommande didaktiska momenten där du övar hur undervisning kan genomföras praktiken.

Förutom teoretiska studier i dina valda ämnen läser du pedagogik och under hela utbildningen har du nära kontakt med gymnasieskolans vardag genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). Inom pedagogiken kommer du till exempel att läsa kurser i specialpedagogik, bedömning och betygssättning samt konflikthantering och ledarskap. Du tränas dessutom i att utveckla samarbete med kollegor, elever och föräldrar.

Som ämneslärare möter du elever som står på gränsen till vuxenlivet. Frågorna är ofta många och i utbildningen tränar du upp förmågan att föra en dialog om etik och värdegrund. Dessutom får du kunskap om den svenska skolan i ett kulturellt, historiskt och samhälleligt perspektiv. Undervisningen är nära kopplad till den ämnes- och ämnesdidaktiska forskning som bedrivs inom Mittuniversitetet.

Undervisningens upplägg

Programmet ges som campus-distansutbildning med studier på heltid, det vill säga 100 % studietakt, under 10 eller 11 terminer beroende på inriktning. I normalfallet innebär det 5 till 7 fysiska sammankomster på campus varje termin, däremellan sker undervisning/examinationer på distans via digitala verktyg. Varje sammankomst innebär att fysisk närvaro krävs på campusorten, och sammankomsterna består av 2 till 5 dagars studier på campus, där det ingår obligatoriska moment innehållande exempelvis föreläsningar, övningar, examinationer med mera. Den verksamhetsförlagda utbildningen äger rum på heltid under 5–10 veckor. I undantagsfall kan någon delkurs komma att ges helt på IT-distans, alternativt på den ena av de två campusorterna.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 samt kurser beroende på ämnesval

Utöver behörighetskurserna ovan krävs i vissa fall ytterligare behörighetskurser beroende på val av undervisningsämne eller –ämnen.

För ämneskombinationerna: Svenska/Historia och Historia/Engelska, krävs även behörighetskursen Historia 1b eller 1a1+1a2.

För ämneskombinationerna: Svenska/Samhällskunskap och Samhällskunskap/Engelska krävs även behörighetskursen Samhällskunskap 2.

För ämneskombinationen: Samhällskunskap/Historia krävs även behörighetskurserna Historia 1b eller 1a1+1a2 och Samhällskunskap 2.

För ämneskombinationerna: Matematik/Engelska och Svenska/Matematik krävs även behörighetskursen Matematik 4 eller Matematik D.

För ämneskombinationen: Matematik/Historia krävs även behörighetskurserna Matematik 4 eller Matematik D och Historia 1b eller 1a1+1a2.

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 60/40

Examen efter genomförda studier

Ämneslärarexamen

Ämneslärarexamen
med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

som översätts till
Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education

Efter utbildningen

Efter att du slutfört din utbildning och erhållit ditt examensbevis ansöker du om lärarlegitimation och behörighet hos Skolverket.

Mer om utbildningen

Ämneslärare - programansvarig berättar

Programansvarig berättar

Hör Sven Olofsson, programansvarig för ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, berätta om utbildningen.
Ämneslärarporgammet
Klassrum – lärare hjälper student

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2024-01-29