Datateknik, 180 hp

Spara favorit

Datasystem finns överallt i vårt samhälle i dag och efterfrågan på kunskaper inom datateknik är stor. Företagen behöver kompetens inom områden som programutveckling, design och drift av nätverk samt distribuerade system. Genom att lära dig hur de är uppbyggda och hur de utvecklas, programmeras och kommunicerar med varandra, blir du rustad för att arbeta inom branschen. Mittuniversitetets treåriga program Datateknik förbereder dig för en sådan karriär.

Tycker du att intelligenta lösningar och systemapplikationer inom distribuerade system, databaser, nätverk och webbtjänster låter intressant – då ska du vara med och utveckla de nya tjänsteorienterade IT-systemen.

Vår utbildning i datateknik förbereder dig metodiskt för det kommande arbetslivet genom kurser som bygger på varandra. Det ger dig möjlighet att steg för steg utveckla ditt tekniska ”tänk” och därmed bli en god problemlösare. Du får bland annat lära dig att jobba agilt, det vill säga anpassa dig till förändrade krav under ett projekt, samt hur du i ett projekt kan samarbeta och kommunicera med de andra i systemutvecklingskedjan.

Utbildningen startar med grundkurser där du lär dig programmering i C++/Java, metodkurser för analys och konstruktion av applikationer samt datornät och fortsätter med kurser i exempelvis databasteknik, kravhantering och webbtjänster. Du ges möjligheter till fördjupade studier inom områden som till exempel applikationsutveckling och nätverksdesign.

Vi ger dig breda kunskaper inom datateknik, datakommunikation och informationssystem.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Matematik C.
Eller:
Engelska 6, Matematik 3b / 3c
(OB 4)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen
Teknologie kandidatexamen med huvudområdet datateknik, som översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Computer Engineering.

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig ett brett kunnande inom området datateknik, datakommunikation och informationssystem. Detta gör att du efter avslutad utbildning kan arbeta med system- och applikationsutveckling, webbutveckling, systemprogrammering eller med mer övergripande arbetsuppgifter inom området datateknik, informationsteknik och nätverk. Du kan också jobba som testare och projektledare. Som påbyggnad till denna utbildning ger Mittuniversitetet också en masterutbildning i datateknik.

Arbetslivskontakt

Studierna bedrivs i nära samarbete med forskare och näringsliv. Bland annat genomförs en större projektkurs på 15 hp tillsammans med branschen, där studiegrupperna består av studenter från olika program inom området datateknik/informationsteknik vilket breddar dina kunskaper i ämnet.

Som avslutning genomför du ett examensarbete som ger dig möjlighet att arbeta direkt med en möjlig arbetsgivare.

Fler tjejer till IT-branschen

"...IT är mycket mer än bara utveckling, det är projektledning, teambuilding och att arbeta med människor. Även om man har en teknisk utbildning behöver man inte bara jobba med de tekniska delarna..."

Midhac

Studenter ägnade ett dygn åt öppen data och journalistik

Poonam Rai studerar datateknik. Hon var en av 17 studenter som deltog i Midhac - ett samarbete mellan Mittmedia och Mittuniversitet för att att hitta nya former att använda öppen data i framtidens journalistik.

Tusen servrar kräver sitt

Försäkringskassan i Sundsvall är en gigantisk driftsfabrik av datorer. Därför är de också i ständigt behov av kunnigt folk. "Titta ned i kokande tagliatelle, så ser vårt datasystem ut", säger Lennart Sanderyd, teknikchef.

Läs mer

Data och IT