Datateknik, 180 hp

Spara favorit

It-system finns överallt i vårt samhälle i dag och efterfrågan på kunskaper inom datateknik är stor. Företagen behöver kompetens inom områden som programutveckling, molnlösningar, it-säkerhet och internet of things. Genom att lära dig hur de är uppbyggda och hur de utvecklas, programmeras och kommunicerar med varandra, blir du rustad för att arbeta inom branschen. Mittuniversitetets treåriga program Datateknik förbereder dig för en sådan karriär.

Vår utbildning i datateknik förbereder dig metodiskt för det kommande arbetslivet genom kurser som bygger på varandra. Det ger dig möjlighet att steg för steg utveckla ditt tekniska ”tänk” och därmed bli en god problemlösare. Du får bland annat lära dig att jobba agilt, det vill säga anpassa dig till förändrade krav under ett projekt, samt hur du i ett projekt kan samarbeta och kommunicera med de andra i systemutvecklingskedjan.

Utbildningen startar med grundkurser där du lär dig programmering i C++/Java, metodkurser för analys och konstruktion av applikationer samt datornät och fortsätter med kurser i exempelvis databasteknik, kravhantering och webbtjänster. Du ges möjligheter till fördjupade studier inom områden som till exempel applikationsutveckling och nätverksdesign.

Vi ger dig breda kunskaper inom datateknik, applikationsutveckling och internet of things.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Matematik C.
Eller:
Engelska 6, Matematik 3b / 3c
(OB 4)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen
Teknologie kandidatexamen med huvudområdet datateknik, som översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Computer Engineering.

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig ett brett kunnande inom området datateknik, datakommunikation och informationssystem. Detta gör att du efter avslutad utbildning kan arbeta med system- och applikationsutveckling, webbutveckling, systemprogrammering eller med mer övergripande arbetsuppgifter inom området datateknik, informationsteknik och nätverk. Du kan också jobba som testare och projektledare. Du får helt enkelt förutsättningar för att arbeta som full stack developer. Som påbyggnad till denna utbildning ger Mittuniversitetet också en masterutbildning i datateknik.

Arbetslivskontakt

Studierna bedrivs i nära samarbete med forskare och näringsliv. Bland annat genomförs en större projektkurs på 15 hp tillsammans med branschen, där studiegrupperna består av studenter från olika program inom området datateknik/informationsteknik vilket breddar dina kunskaper i ämnet.

Som avslutning genomför du ett examensarbete som ger dig möjlighet att arbeta direkt med en möjlig arbetsgivare. Du har även här möjligheten att koppla ditt arbete till den framstående forskningen som sker på Mittuniversitetet.

Branschen välkomnar data/it-studenterna

IT-branschen välkomnar de nya studenterna

Terminen har startat för de nya data-/IT-studenterna vid Mittuniversitetet och som vanligt fanns flera av regionens myndigheter och IT-företag på plats för att välkomna studenterna till en spännande och växande bransch, i regionen, men också internationellt.

 Ekonomi

Fler tjejer till IT-branschen

"...IT är mycket mer än bara utveckling, det är projektledning, teambuilding och att arbeta med människor. Även om man har en teknisk utbildning behöver man inte bara jobba med de tekniska delarna..."

Läs mer

Data och IT
Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är...

 Ekonomi

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du...

Studenter, Sundsvall, utomhus

Campus Sundsvall

Sundsvallsregionen är idag norra Sveriges största arbetsmarknad, och i denna miljö har universitetet en given plats. Sundsvall är en...

Östersund

Campus Östersund

Östersund är vinterstaden nummer ett. Det korta avståndet till fjällen och landets främsta alpina centrum – Åre – gör att många väljer Östersund...

Distansutbildning, arbete vid dator, onlinemöte, skypemöte

Att plugga på distans

Kan du inte plugga på plats finns det en annan lösning – vi har ett av landets största utbud av distansutbildningar. Det gör att du kan påver...